Flytte sammen

mann og dame flytter sammen

Mange par kvier seg for å skrive samboeravtale fordi de frykter at det vil legge en demper på romantikken. Men uten en samboeravtale, er det akkurat det som ofte blir resultatet.

Tips når dere skal flytte sammen

Snakk sammen om økonomi og prioriteringer. Skriv gjerne en samboeravtale når dere begynner å blande økonomien og er i en positiv fase - da er dere innstilt på å lage en rettferdig ordning med hverandre.

Dele utgifter

 • En grei start kan være å opprette en felles konto til faste utgifter og mat og ha øvrig økonomi hver for seg

  » Logg inn og opprett felles konto

 • I nettbanken bestiller du deretter kort til deg og samboer
 • Det kan være lurt å ha Fast oppdrag fra felleskonto som går til f.eks husleie, og avtalegiro på faste regninger som f.eks strøm og internett
 • Bruker du Min Økonomi i nettbanken så få dere enkel oversikt over utgiftene

Samboerkontrakt

Samboerkontrakt sier hvordan dere skal ordne økonomien mellom dere og hvordan dere kan få et ryddig oppgjør dersom det skulle bli brudd.

 • Det er lurt å oppdatere samboerkontrakten etter hvert som dere gjør nye investeringer, for eksempel hvis dere kjøper ny bolig. 
 • Fyll ut og skriv ut 3 eksemplarer som dere signerer. La en tredje person oppbevare et av eksemplarene for sikkerhets skyld
 • Dersom dere ikke har felles barn og ønsker å begunstige samboer om man skulle falle fra, er det viktig å skrive testamente i tillegg til samboerkontrakten.

Her er eksempel på hvordan en samboerkontrakt kan se ut:  Samboerkontrakt (pdf)

(NB! Samboerkontrakten er kun et forslag til avtale. Det kan være en fordel at samboerkontrakten og/eller testamentet dere skriver blir forelagt en advokat.)

Barn

Forsørgeransvaret for barn ligger hos barnets foreldre. 

Etter endring i Arveloven i 2009 har samboere med felles barn mulighet til å sitte i uskiftet felles bolig.

Man kan velge å si noe om barnefordeling og samvær med felles barn i samboeravtalen, men det er ikke bindende dersom man flytter fra hverandre. Ved et brudd kan det være nyttig å se på dette når man skal finne løsninger på bosted og samvær med barna.

Arv

Samboerkontrakter kan ikke regulere hva som vil skje ved samboers dødsfall.

Samboere med felles barn
Dersom den ene faller fra vil barnet arve sin del.
Samboer med felles barn har arverett begrenset oppad til 4 G (grunnbeløp) og har mulighet til å sitte i uskiftet felles bolig. (Samboer må velge en av delene). Utover det vil samboer ikke arve noe med mindre det er skrevet et testamente.

Samboere med særkullsbarn
Dersom den som dør har særkullsbarn, vil barnet arve sin del og annen familie øvrig del.
Samboer vil ikke arve noe med mindre det er skrevet testamente.

Kjøpe bolig sammen

Å kjøpe drømmeboligen sammen er en spennende begivenhet i livet, og en stor økonomisk beslutning. Dere må avklare hvor mye egenkapital den enkelte har til å kjøpe bolig for, og hvordan dere skal fordele boliglån og eierandel i boligen.

Hvor mye kan vi kjøpe bolig for?

Prøv vår Test din låneevne kalkulator og få et overslag på hvor mye dere kan låne til boligkjøp.  Ønsker dere å vite nøyaktig hvor mye dere kan låne, anbefaler vi at dere søker om finansieringsbevis.
 
Vanligvis får man et felles lånetilbud fra banken. Når man møtes hos eiendomsmegler og skal signere kjøpekontrakt på boligen så står eierandel standard oppført med 50/50 eierandel.  Men det er ikke alltid det er det riktige i forhold til parets økonomi. Dere kan avtale annen fordeling mellom dere, og tinglyse forskjellig eierandel på boligen.

Når dere har ulik egenkapital ved boligkjøp

En vanlig problemstilling når to personer flytter sammen, er at man ikke har like mye egenkapital. Det er flere måter å løse det på dersom man har ulikt utgangspunkt

 • Dere velger å ha ulik eierandel i boligen, men da bør gjeldsandelen være lik eierandelen. Noen gjør tabben med å betale halvparten av lånet selv om de bare har tinglyst eierandel basert på hvor mye man har betalt inn som egenkapital
 • Dere har et privat lån mellom partene, gjerne med pant i boligen. Dette må formaliseres i en låneavtale, og skrives inn i en samboerkontrakt. Du kan enten nedbetale partneren med renter løpende eller det kan etterbetales ved et salg eller ved et brudd. Fastsett beløp og renter i forkant
 • Noen velger å eie halvparten hver og skrive kontrakt at ved salg så skal den ene parten få dekket innskuddet til egenkapital før man deler resten av salgssummen mellom dem
 • I tillegg til en samboerkontrakt er det viktig å skrive et testament. Samboerkontrakten gjelder kun i levende live, mens det ved død kun er testament som gjelder. Det er kun samboere som har, eller venter, felles barn som har arverett etter loven

Livsforsikring

Når samboere kjøper bolig sammen og tar opp felles boliglån, bør man vurdere å tegne forsikring for det tilfellet at den ene skulle falle fra.

En forsikring ved død gir dine etterlatte en engangsutbetaling og dermed en tryggere økonomisk fremtid.
Les om forsikring ved død

Når den ene eier bolig og den andre flytter inn

 • Dersom den ene eier bolig og har boliglån, så er det viktig at samboer etterhvert kjøper seg inn for å ta del i verdistigningen på boligen og får tinglyst sin eierandel
 • Har samboer ikke økonomi til å kjøpe seg inn, kan det løses det ved å betale leie tilsvarende halvparten av renteutgiftene på lånet, samt mat og strøm
 • Skriver man en samboeravtale så sikrer man at det ikke blir diskusjoner om hvem som eier boligen dersom det skulle bli et brudd og hvordan felles oppspart kapital skal deles

Kjøpe bolig sammen med en venn

Med høye boligpriser er det mange unge som ikke har råd til å kjøpe egen leilighet. Løsningen kan være å gå sammen med en venn, men da er det visse ting du må passe på.

Ha en klar exit strategi

Det viktigste å tenke på når du eier sammen med en venn eller familiemedlem er å ha en klar exit-strategi. Sannsynligheten for at en av dere får en kjæreste de ønsker å flytte sammen med er stor. Dere kan bli uvenner og en må kanskje flytte på grunn av jobb.

Lag bindende skriftlig avtale på hvordan dere løser det. Fordeling av utgifter og inntekter ved salg er et must, men det kan også være lurt å avtalefeste hvor lang tid i forveien man må gi beskjed om at man ønsker å flytte. Det kan også være aktuelt å avklare betingelser for hvordan den ene parten kan kjøpe ut den andre, hvis en av partene ønsker å bo der videre.

Dele utgifter

Det enkleste er å splitte boliglånet og dele alle utgifter. Da vil dere i prinsippet ha hver deres økonomi. Det er ikke gitt at begge parter får samme lån eller har like mye i egenandel. Hvis man skal ha ulike andeler på lånet er det viktig at eierandelen - og dermed også utgifter knyttet til for eksempel lånavdrag og eventuelle inntekter ved salg – følger den andelen man betaler inn.

Hvis man eier en bolig kan det komme uforutsette utgifter eller det kan skje uventede ting. Dere bør avklare hvordan utgifter ved skader eller oppussing fordeles. Hva hvis noen av dere mister jobben, blir alvorlig syk eller ikke betaler utgifter?

Eie eller leie bolig

Lønner det seg alltid å kjøpe bolig - istedet for å leie? Tenk blant annet på hvor lenge du har planer om å bo på et sted.
Les om eie eller leie bolig

Hva kan vi hjelpe med?

Våre rådgivere tar gjerne en prat med dere om samboerøkonomi. Sammen kan vi se på alternativer i forhold til budsjett, boliglån og forsikringer, slik at alt det praktiske kommer på plass.

Avtal møte med rådgiver her  eller ring oss på 915 04800.
 
Se også: BoliglånDepositumskonto, Kjøpe bolig, Eier eller leie boligSjekkliste på visning