• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Betingelser

Innholdet du finner på denne portalen, herunder videoer, podcaster og andre sendinger er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Innholdet på denne portalen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon.

En investor som har behov for råd eller som har spørsmål om informasjonen som gis, bør kontakte en finansrådgiver.

DNB påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at innholdet på portalen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning.

Innholdet på portalen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert, følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte eller andre tredjeparters vurderinger på tidspunkt for den aktuelle sendingen, og kan i ettertid endres uten nærmere beskjed.

Konfidensialitets regler og interne regler begrenser informasjon mellom ulike deler av DNB, og dette kan hindre ansatte i DNB fra å benytte eller kjenne til informasjon tilgjengelig i andre deler av DNB som kan være relevant for mottaker.

DNB Bank ASA (organisasjonsnummer 984 851 006), er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. DNB Asset Management (organisasjonsnummer 880 109 162), er medlem av Verdipapirfondenes forbund og er også underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Detaljer vedrørende omfanget av lokale tilsynsreguleringer utenfor Norge er tilgjengelig på forespørsel. Ytterligere informasjon om DNB Bank ASA og DNB Asset Management AS finnes på www.dnb.no.

DNB Bank ASA, gjennomfører ulike investeringstjenester og tilknyttede tjenester for utstederselskaper gjennom DNB Markets. En oversikt over hvilke selskaper det ytes slike tjenester til fremgår av oversikten til DNB Markets her: dnb.no/disclaimer/MAR.

Både DNB-konsernet, den enkelte DNB-ansatte eller andre personer som deltar i sendingen vil kunne ha beholdninger i aksjer, obligasjoner eller andre instrumenter knyttet til selskapene, eller andeler i de verdipapirfond som omtales

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB