• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Andelsklasser på fond

På denne siden finner du informasjon om de ulike andelsklassene på DNB fondene.

DNB fondene har ulike andelsklasser, og disse andelsklassene skiller seg ut ved at de har en bokstav bak selve fondsnavnet. Det kan være enten bokstaven A, N eller R.

Du investerer i det samme fondet uansett hvilken andelsklasse du velger, forskjellen er hvordan kostnaden blir belastet.

De ulike andelsklassene på fond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB