Til Fond

Nettoandelsklasse (N)

Vi tilbyr N-klasse (nettoandelsklasse) i mange av våre aktivt forvaltede aksjefond. På denne siden forklarer vi hva en N-andelsklasse er. Andelsklassen er merket med N etter navnet på fondet.

Slik fungerer det

I N-klassen belastes du for et lavere forvaltningshonorar direkte i fondet, men du må i tillegg betale årlig plattformhonorar på 0,15% direkte til banken. Plattformhonoraret beregnes basert på din totale fondsbeholdning i N-klassen og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal.

Vi har laget en oversikt over de nye prisene nedenfor. Eksempelvis vil en beholdning på 100.000 kroner blir belastet med 37,5 kr hvert kvartal i plattformhonorar.

Det er ditt valg

Du må selv velge å bytte til N-klasse. Det gjøres ved å gjennomføre et fondsbytte. Husk at spareavtalene du har i dag ikke følger med og må opprettes på nytt.

Ofte stilte spørsmål om nettoandelsklasse (N)

Liste over aksjefond som tilbyr N-klasser

Dagens forvaltningshonorarNytt lavere forvaltningshonorarÅrlig avgift til bankenNy total pris

DNB Global

1,20 %

1,00 %

0,15 %

1,15 %

DNB Global Emerging Markets

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Global Lavkarbon

0,60 %

0,45 %

0,15 %

0,60 %

DNB Grønt Norden

1,20 %

1,00 %

0,15 %

1,15 %

DNB Health Care

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Miljøinvest

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Bioteknologi

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Norden

1,20 %

1,00 %

0,15 %

1,15 %

DNB Norge

1,20 %

1,00 %

0,15 %

1,15 %

DNB Norge Selektiv

1,20 %

1,00 %

0,15 %

1,15 %

DNB SMB

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Teknologi

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Telecom

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Finans

1,20 %

1,05 %

0,15 %

1,20 %

DNB Fund Asian Small Cap retail N

0,85 %

0,85 %

0,15 %

1,00 %

DNB Fund Private Equity retail N

0,85 %

0,85 %

0,15 %

1,00 %

DNB Fund Global ESG retail N

0,85 %

0,85 %

0,15 %

1,00 %

DNB Fund India retail N **)

0,85 %

0,85 %

0,15 %

1,00 %

DNB Fund TMT Absolute Return retail N **)

0,85 %

0,85 %

0,15 %

1,00 %

DNB Fund Low Volatility Equities retail N

0,60 %

0,60 %

0,15 %

0,75 %

**) Fondet belaster i tillegg resultatbasert honorar

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB