• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Svingprising i rentefond

Jorda med grafer i bakgrunnen

DNB Asset Management AS foreslår å gjøre tilpasninger i vedtektene til sine rentefond slik at fondene kan ta i bruk såkalt svingprising i daglig beregning av fondenes verdi. Svingprising er en metode som skal beskytte fondets eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter ved ekstra store tegninger eller innløsninger. Svingprising har altså som siktemål at kostnadene som påløper ved de verdipapirtransaksjoner som fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av de andelseiere som har forårsaket disse.

Vi foreslår altså å føye til en bestemmelse om svingprising i vedtekter til våre rentefond (på lik linje med våre aksjefond som allerede har denne bestemmelsen i vedtektene). Se tilføyelsen i understreket tekst nedenfor, i vedtektenes paragraf 6 om tegning og innløsning av andeler:

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager.

Fondet benytter svingprising ved netto tegning eller innløsning over et forhåndsbestemt nivå. Svingprising er nærmere beskrevet i prospektet.

Følgende 22 fond er omfattet av dette endringsforslaget:

DNB Aktiv Rente

DNB Kredittobligasjon

DNB Aktiv Rente (II)

DNB Likviditet

DNB AM Kort Obligasjon

DNB Likviditet II

DNB AM Kort Obligasjon 2

DNB Likviditet Institusjon

DNB AM Lang Obligasjon

DNB Likviditet Kort

DNB European Covered Bonds

DNB Low Carbon Credit

DNB FRN

DNB Nordic Investment Grade

DNB Global Credit

DNB Obligasjon

DNB Global High Grade

DNB Obligasjon 20

DNB Global Treasury

DNB Obligasjon Norden

DNB High Yield

DNB OMF

For at de foreslåtte endringene i ovennevnte rentefond skal kunne tre i kraft, kreves samtykke fra et flertall av fondenes andelseiere. Vi kaller derfor inn til andelseiermøte hvor du som andelseier inviteres til å stemme over endringsforslagene.

Som andelseier trenger du ikke å foreta deg noe, men vi anbefaler at du benytter deg av din stemmerett.

For å stemme over forslagene kan du logge deg inn og stemme. Benytt passordet du har fått tildelt fra oss.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB