Likviditetsløsninger

Her finner du likviditetsløsninger som Cash Management tilbyr. Ved å benytte deg av våre tjenester vil du få bedre styring og kontroll. Vi har løsninger tilpasset bedrifter og konsern.
Kontosystem Konsernkonto
Konsernkonto er et kontosystem for styring og kontroll av datterselskaper og avdelinger. Konsernkonto
Flervaluta kontosystem
Flervaluta kontosystem er egnet for bedrifter som driver med import og eksport, og har en konto i hver valutasort.
Flervaluta kontosystem
Flervaluta konsernkontosystem
Et Flervaluta konsernkontosystem er egnet for datterselskaper som driver med import og eksport.
Flervaluta konsernkontosystem
Zero Balancing
For store konsern med mange kontoer, sentral finansfunksjon og egen internbank.
Zero Balancing
Likviditetsstyring Multibank
En automatisk løsning for å samle og dekke inn kapital mellom DNB og andre banker (i og utenfor Norge)
Multibank
Internasjonal Cash Pool
Styringsverktøy for konsern med internasjonal virksomhet.
International Cash Pool
Likviditetsmodulen
Likviditetsmodulen er et verktøy som presenterer likviditetsstrømmen, for bedrifter med mange kontoer. I Norge og internasjonalt.
Likviditetsmodulen
Likviditetsprognose
Et likviditetsverktøy som gir deg saldooversikt for en valgt periode, samt mulighet til å se transaksjoner på konto frem i tid.
Likviditetsprognose

Se også: Betalingstjenester