Internasjonal Cash Pool (ICP)

Sparegriser som bader i en pool

Med vår internasjonale Cash Pool-løsning samler du alle bedriftens kontoer på ett sted – uansett land, valuta og hvilke banker dine ulike kontoer befinner seg i. Ingen annen norsk bank kan tilby deg noe lignende!

Fordeler for bedriften

Cash Pool er ideelt for bedrifter og konsern med avanserte behov og virksomhet på tvers av landegrensene. Løsningen administreres i vår internasjonale nettbank DNB Connect.

Du får bedre kontroll og oversikt: 
  • Bedre styring av konsernets valutaeksponering
  • Færre valutavekslinger
  • Bedre oppfølgning og kontroll av datterselskaper
  • Forenklet konsernrapportering av døtre
  • Samlet likviditetsoversikt

Du får kostnadsbesparelser:

  • Lavere kredittramme
  • Reduserte provisjon og rentekostnader


Vi ser frem til å vise hva våre Cash Management-løsninger kan bety for din bedrift. Book et møte med en rådgiver i dag.

Realtids rapportering

Vårt avanserte rapporteringsverktøy realtidsoppdaterer alle kontoer i DNB globalt. Kontoer i andre banker oppdateres på daglig basis i ICP. Dette gir god oversikt og tilgang til løpende rapportering fra nettbanken, DNB Connect.

Illustrasjon informasjon sendes til andre PCer

Krav til etablering av et ICP konsernkontosystem

Etablering av et ICP konsernkontosystem krever at bedriften er en selvstendig juridisk enhet eller er definert som et konsern i henhold til Aksjeloven. Eventuelle utenlandske deltakere må tilfredsstille lovgivning i sitt hjemland.

Se også: Zero Balancing, Konsernkonto, Flervaluta kontosystem, Flervaluta konsernkontosystem
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800

Hva er ICP?

ICP knytter konsernkontosystemer i DNB Norge og utlandet sammen i ett felles konsernkontosystem, slik at maksimal rentegevinst og kapitalutnyttelse oppnås. De enkelte driftskontoene knyttes sammen til lokale konsernkontosystemer, der netto saldo per valuta fremkommer på konsernkontoen.

Saldo på konsernkontoen omregnes til en avtalt basisvaluta, og fremkommer på bevilgningskontoen som netto disponibelt beløp, inklusiv en eventuell kreditt.