Konsernkonto er et kontosystem for styring og kontroll av datterselskaper og avdelinger. Konsernkonto er rentebesparende, og motiverer datterselskapene til effektiv bruk av kapitalressurser.

Fordeler for bedriften

  • Bedre oppfølgning og kontroll av datterselskaper
  • Forenklet konsernrapportering for døtre 
  • Lavere kredittramme
  • Reduserte provisjons- og rentekostnader
  • Samlet likviditetsoversikt

Rapportering

I nettbanken vil du finne informasjon om konsernets kontostruktur og betingelser.

Dersom din bedrift har et stort antall kontoer med behov for spesialtilpassede rapporter, vil bedriften ha stor nytte av DNBs avanserte rapporteringsverktøy.

 

Juridiske forhold

Etablering av et konsernkontosystem krever at bedriften er en selvstendig juridisk enhet eller definert som et konsern i henhold til Aksjeloven.

Eventuelle utenlandske deltakere må tilfredsstille lovgivning i sitt hjemland.

Se også: Flervaluta kontosystem, Flervaluta konsernkontosystem, International Cash PoolZero Balancing