Likviditetsprognosen er et verktøy som gir deg saldooversikt for en valgt periode. Du bestemmer selv hvilken tidsperiode, og hvilke kontoer, som skal vises i oversikten. Du kan også se transaksjoner frem i tid på konto, og tilpasse ytterligere ved å legge til egne prognoseposter.

Fordeler for bedriften

 • Løsningen kan tas i bruk umiddelbart og helt kostnadsfritt
 • Likviditetsprognosen inneholder historikk 17 måneder tilbake i tid og ubegrenset tid fremover
 • Oversikten kan eksporteres til Excel istedenfor at du selv må utarbeide rapporter. Du unngår da eventuelle feil i formler eller beregninger, og har alltid oppdaterte data
 • Saldooversikten kan også vises grafisk per valuta, eller sammenlignes med tidligere perioder
 • Oversikten gir en god forfallsoversikt fremover
 • Datterselskaper kan legge inn prognoser for sine kontoer slik at morselskapet kan se dette samlet og oppdatert i DNB Connect
Passer for
 • Bedrifter med rapportbehov og likviditetsoversikt
 • Kunder som bruker Excel som likviditets- og prognoseverktøy
 • Bedrifter med behov for rapportering mellom mor- og datterselskaper

 
Hvorfor likviditetsverktøy?
 • God likviditetsstyring gir stabil og forutsigbar drift, med mindre økonomiske svingninger
 • Gir full kontroll og gir morselskapet mulighet til å følge opp datterselskaper
 • Gir tidlig varsel om behov for ekstra likviditet og plassering av overskuddslikviditet til best mulig avkastning