Produktet er et ideelt verktøy for selskaper som har konti i DNB i tillegg til i andre banker, og som ønsker å samle/dekke inn kapital automatisk.

Fordeler for bedriften

  • Samling av kapital
  • Sikre god likviditets styring
  • Automatisering av manuelle rutiner

Hvilke egenskaper har produktet

  • Baseres på kontoinformasjon (MT940 eller MT941) fra annen bank
  • MT940/MT941 meldinger vil trigge at kapital blir flyttet til/fra DNB og annen bank
  • Sweeping regler settes opp vha target max balance, target min balance og minimum amount
  • SMS varsling til mobil

Se også: Konsernkonto, Flervaluta kontosystem, Flervaluta konsernkontosystemInternational Cash Pool, Zero balancing