Zero Balancing (ZBA) består av driftskontoer for det enkelte datterselskap og en masterkonto tilhørende morselskapet. Saldoene fra driftskontoene flyttes individuelt per valuteringsdag og per konto. Med  ZBA vil bedriften samle dagens totale likviditet  på masterkontoen, der det beregnes rente av netto saldo.

Løsningen forutsetter at bedriften selv har oversikt over de interne lån og plasseringer som ZBA genererer.

Fordeler for bedriften:

  • Økte kreditrenter
  • Reduserte debetrenter
  • Bedre styring av konsernets valutaeksponering
  • Bedre oppfølging og kontroll av datterselskapenes likviditet
  • Et effektivt likviditets, administrasjons - og rapporteringsvertøy

Passer for store konsern:

  • En sentral finansfunksjon
  • Med kraftig ERP-system/internbank-funksjon
 
Rapportering:
For døtre med lokal tilhørighet, anbefaler vi nettbanken for fullstendig oversikt over egne kontoer. Bedrifter med et stort antall kontoer, og behov for spesialtilpassede rapporter, vil ha stor nytte av DNBs  avanserte rapportering-vertøy.

Juridiske forhold

Etablering av et konsernkontosystem krever at bedriften er en selvstendig juridisk enhet eller er definert som et konsern i henhold til Aksjeloven.

Eventuelle utenlandske deltakere må tilfredsstille lovgivning i sitt hjemland.
Se også: Konsernkonto, Flervaluta kontosystem, Flervaluta konsernkontosystem, International Cash Pool