• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde
  • Avtal møte

Priser og rentebetingelser for konto

Alle rentesatser er per år om ikke annet er opplyst.

Drifts- og skattetrekkskonto

Drifts- og skattetrekkskonto

Rente

Bedriftskonto

0,00 %

Skattetrekkskonto

0,00 %

Klientkonto

0,25 %

Depositumskonto

Depositumskonto

Etablering og drift, per konto

Åpne i bedriftsnettbank

500,00

Åpne manuelt

1 250,00

Rente

0,00 %

Valutakonto

Valutakonto

Kunderenten er lik referanserenten minus en standardmargin på 0,50 %

CHF, DKK, EUR, JPY og SEK er valuta med negativ referanserente og kunderenten blir derfor negativ.

Plasseringskonto

Plasseringskonto

Rente fra første krone

0,45 %

12 frie uttak per kalenderår, deretter 1 % gebyr av uttaksbeløpet - maksimalt kr 250 per uttak.

Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 20 millioner

Tilbudet gjelder ikke bedrifter innen finansiell sektor, eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner

Fastrenteinnskudd

Rentebetingelser fastrenteinnskudd

Binding i 3 måneder

Innskudd fra 25.000 til 10 millioner kroner

1,05 %

Innskudd fra 10 millioner til 100 millioner kroner

1,00 %

Binding i 6 måneder

Innskudd fra 25.000 til 10 millioner kroner

1,30 %

Innskudd fra 10 millioner til 100 millioner kroner

1,20 %

Binding i 1 år

Innskudd fra 25.000 til 100 millioner kroner

1,50 %

Binding i 2 år

Innskudd fra 25.000 til 100 millioner kroner

1,70 %

Ved brudd på spareavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 2 % av uttaksbeløpet.

Andre priser

Andre priser

Fusjoner, per selskap

3000,00

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB