• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Grønne lån til næringseiendom og boligprosjekter

Bilde av byggeplass med tre prosjektledere

Hvorfor lønner det seg å tenke grønt?

Grønne bygg gir lavere drifts- og oppgraderingskostnader og høyere betalingsvillighet hos leietakere og investorer. Dette kan dermed gi høyere verdi enn tilsvarende bygg uten samme kvaliteter. Ved å investere i grønne bygg vil aktører i bransjen også bidra til det grønne skiftet. Grønne bygg er mer attraktivt å finansiere for bankene og gir grunnlag for grønt lån.

Hva er grønne lån?

Grønne lån skal bidra til en bærekraftig utvikling og kan gis til prosjekter og investeringer i bygg med spesifikke grønne kvaliteter som tilfredsstiller DNBs gjeldende kriterier. Et grønt lån gir bedre betingelser enn et tilsvarende lån som ikke er grønt.

Vår ambisjon er å bidra med totalt 130 milliarder norske kroner i finansiering til grønn eiendom frem mot 2025. Slik kan vi støtte opp om den grønne omstillingen i bransjen.

Hva er kriteriene for å få grønne lån tilknyttet eiendom?

Et grønt lån kan gis til bygg som har oppnådd, eller planlegger å oppnå, bærekraftige kvaliteter knyttet til drift av bygg eller bygg under oppføring. Det gis også grønne lån til tiltak og forbedringer i bygg. Kriteriene for grønne bygg gis ut fra byggets alder.

Kriteriene for grønne bygg gis ut fra byggets alder

Det kan også gis grønt lån til rehabilitering av bygg basert på minimum 30 % energiforbedring (investeringen oppnår grønt lån). For å kunne tilby grønt lån knyttet til et ferdig rehabilitert prosjekt må bygget oppnå ovenstående kriterier for grønt bygg.

Det gis også grønne lån tilknyttet enkeltstående tiltak, slik som solceller, etterisolering, utskifting av vinduer og elbil-ladere. For full oversikt, vennligst se rammeverket for grønn finansiering.

Se link til DNBs rammeverk for grønne lån

Illustrasjon av grønn eiendom logo DNB

Hvordan går jeg frem?

Sertifisering og energimerking er sentralt i vår vurdering og dokumentasjonen av dette er avgjørende for muligheten for grønn finansiering. Har du ambisjoner om et grønt prosjekt eller bygg tar du kontakt med din rådgiver i banken for en vurdering av muligheten for grønn finansiering. Har du ikke fast kontaktperson kan du kontakte oss via linken under så vil vi bistå deg videre.

BREEAM NOR-sertifisere nybygg

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg og forvaltes av Grønn Byggallianse. Et BREEAM-NOR sertifikat dokumenterer kvalitet.

  • BREEAM-NOR – Grønn byggallianse

Svanemerket

For mer informasjon om Svanemerket kan du som byggherre kontakte Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

Energimerking

Se hvordan du går frem for å energimerke ditt yrkesbygg.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB