Betalingsforsikring

Bilde av mann i gravemaskin

Leasing med betalingsforsikring dekker terminbeløp ved sykdom og gir deg økonomisk trygghet.

Betalingsforsikring av leasingavtale

Sykemelding av ansatte kan i noen tilfeller føre til at leaset utstyr blir stående uten å generere inntekter. Samtidig fortsetter leasingutgiftene å løpe. Dette kan gi bedriften økonomiske og likviditetsmessige utfordringer. 

Betalingsforsikringen dekker de månedlige leasingutgiftene dersom du eller dine medarbeidere blir syke eller faller fra.
Betalingsforsikring kan tegnes på leasingkontrakter med terminbeløp på inntil kroner 35 000 per måned.

Forsikringen dekker

Ved sykemelding dekkes terminbeløpet i inntil 12 måneder per skadetilfelle. Maks 36 måneder totalt av leasingavtalens løpetid.

Ved dødsfall dekkes resterende terminbeløp inntil 12 måneder.

Priseksempel

Ved forsikring av leasingavtale med kr 7.500 i terminbeløp per måned, koster betalingsforsikringen kr 307 per måned.