Factoring

Ofte stilte spørsmål om Factoring

Hva er factoring?

DNB Factoring består av fordringsadministrasjon, finansiering og kredittsikring.

Fordringsadministrasjonen inkluderer alt fra faktura er sendt til pengene er på konto og reskontroen er ført.

Med fordringsadministrasjon som grunnlag kan vi forskuttere dine kundefordringer med inntil 85 %. Vi tilbyr også kredittsikring, en forsikring som trer i kraft dersom kunden ikke betaler.  

Hva oppnår du gjennom factoringtjenesten?

Ved fordringsadministrasjon overtar vi fakturaoppfølgningen. Dette frigjør tid hos dine ansatte.

Finansieringen gir bedriften tilgang til kapital. For mange selskaper vil alternativet til factoringfinansiering være økt trekk på kassekreditten. Dette vil i de fleste tilfeller være en dyrere løsning.

Kredittsikring gir trygget. Dersom dine kunder ikke er i stand til å betale, vil du få dekket dine fordringer av oss.

Hvordan fungerer factoring?

Du sender en elektronisk kopi av fakturaene til oss. Har du avtale med oss om factoringfinansiering, utbetaler vi inntil 85 % forskudd til din konto, og resterende når kunden betaler.

Hva skjer hvis kunden ikke betaler?

Vi følger opp kunden og sender kravet til inkasso om nødvendig. I tillegg kan du forsikre dine fordringer mot manglende betalingsevne hos din kunde.

Må jeg ha DNB som min bankforbindelse?

Nei, det er ikke et krav at du er bankkunde i DNB for å bruke DNB Factoring

Hva koster DNB Factoring?

Vi priser tjenesten etter hvor omfattende jobben er. Du betaler en administrasjonskostnad per faktura i tillegg til benyttet kreditt.

Hvilke bedrifter passer factoring for?

For å få effekt av factoring bør du ha minimum 20 fakturaer per måned. Det er ingen øvre grense på antall fakturaer. I tillegg må du ha salg på kreditt, hovedsakelig til bedriftskunder.

Bedriften må ha salg av varer og tjenester som representerer en endelig leveranse der kunden får tilsendt faktura for hele beløpet i etterkant.

Hvordan holder jeg oversikt over reskontroen min?

All informasjon vedrørende dine kundereskontroer er tilgjengelig i vår nettløsning.

Hvordan beholder din regnskapsfører kontrollen?

DNB Factoring har en egen regnskapsførertilgang i nettløsningen som gir regnskapsfører den nødvendige oversikten.

Finansierer vi fordringer utenfor Norge?

Ja, men vi krever fordringer utenfor Norden kredittsikret for at vi skal finansierer disse.

Hvem har ansvaret dersom kunden ikke betaler?

I utgangspunktet er det du som styrer hvem du vil selge til og må bæret tapet dersom kunden din ikke gjør opp for seg. Velger du derimot å kredittsikre dine fordringer hos oss, tar vi over risikoen innenfor avtalt kredittgrense.
Var dette nyttig for deg?
Kontakt oss