Factoringavtale med kredittsikring

Illustrasjonsfoto mann

Har bedriften en factoringavtale med kredittsikring vil det økonomiske tapet dekkes med inntil 90 prosent dersom en eller flere av dine kunder ikke betaler. Dekningsgrad, pris og egenandel avtales ved avtaleinngåelse.

Vær sikker

Salg av varer eller tjenester på kreditt utgjør en risiko for tap på kundefordringer. Dersom dine kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, vil kredittsikring gi bedriften økonomisk beskyttelse og sikre nåværende og fremtidige kontantstrøm og fortjeneste.

 

» Les mer om kredittsikring

Fordeler

  • Sikre oppgjør av salg
  • Bedret driftsfinansiering
  • Stabil likviditet
  • Trygghet ved salg i nye markeder og til nye kunder

Hva dekkes av kredittsikringsavtalen?

  • Uomtvistede fordringer som relaterer seg til leverte varer/tjenester/utført arbeid
  • Vedvarende mislighold
  • Insolvens
  • Politisk risiko (må avtales særskilt for enkelte land)
  • Maks dekning: 40 ganger årspremien

Kontakt oss

Man - fre kl. 08-16
Telefon: 915 03626
Se også: Factoring, Eksportfactoring