Factoring

kampanjebilde

Si JA til Factoring, og få inntil 90 % av fakturabeløpet forskuttert. Beregn hva Factoring betyr for din bedrift.

Kort vei til bedre likviditet, og en enklere hverdag.
La oss ta en samtale om hvordan dette enklest kan løses for deg.

Hva er Factoring

Factoring betyr i praksis at banken overtar administrasjon, finansiering og kredittsikring av dine utestående kundefordringer, og du vil erfare:
 • raskere tilgang til likviditet
 • frigjort tid, din tid brukt til purring og oppfølgning vil bortfalle
 • kortere kredittid, kreditt-tiden reduseres med opptil 20-30 %
 • kunde og kreditt-rapporter bli tilgjengelig for deg 
  

Factoring i hverdagen

Du/bedriften

 1. Leverer varer/tjenester og fakturerer din kunde
 2. Overfører fakturaopplysningene elektronisk ti banken

DNB/vi

 1. Mottar innbetalinger fra dine kunder
 2. Overfører daglig innbetalinger til din bedrift
 3. Følger opp ubetalte fakturaer  
 4. Utsteder rentenota ved forsinket betaling   
 5. Produserer bilag og rapporter til regnskapsfører

Et godt eksempel

- Har du    100.000,- i utestående fordringer og 80% finansieringsgrad, vil du få kr. 80.000 forskuttert.
- Har du 1.000.000,- i utestående fordringer vil fortsatt ha 80 % altså 800.000 forskuttert.

Forskudderingsbeløp vil avhenge av avtalt finansieringslimit og kvaliteten i kundemassen din.     

Kredittsikring

Dette en tilleggstjeneste som garanterer at dine utestående fordringer vil bli betalt uansett kvalitet, senest 100 dager etter forfallsdato. 

En kredittsikring kan gi deg inntil 90% forskuddbetalt av utestående.     

Beregn hva din bedrift oppnår med Factoring

Hvorfor velge DNB Factoring

 

 • Bedre likviditet gjennom redusert kredittid og høy finansiering av kundfordringer
 • Redusert personal kostnader, du kan slippe å bruke tid på oppfølging og purring av kunder som er trege med å betale.
 • Økt fokus på kjerneoppgaver i steden for ubetalte regninger
 • DNB Factoring er landsdekkende, noe som gir oss god innsikt og erfaring med det lokale næringslivet.
 • Gode lønsninger med finansiering inntil 90% av utestående kundefordringer
 • Redusert tap på kundefordringer

 

Kontakt oss
DNB Finans Factoring
915 03626
Adresse
Dronning Eufemias gate 30
Postboks 1600, Sentrum
0021 Oslo