Rapportering

Valutaregisterloven pålegger banker og finansinstitusjoner å rapportere alle grensekryssende transaksjoner til Skatteetaten. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder.

Betalinger med beløp tilsvarende mer enn NOK 100.000 (i utenlandsk valuta eller norske kroner), krever i tillegg informasjon om hva beløpet gjelder. Denne tilleggsinformasjonen rapporteres ved at du supplerer transaksjonen med en betalingsartkode, se lenke nedenfor. I nettbanken er betalingsartkodene gjort tilgjengelig via egen rullegardin. I tillegg til betalingsartkode må du i en kort tekst oppgi hva overførselen gjelder.
 
Kunder som oversender filer til banken må sørge for at slike overførsler til utlandet er i samsvar med regelverket for rapporteringen til Skatteetaten.
 
Dette gjelder følgende transaksjoner:

  • Alle overførsler til eller fra utlandet
  • Kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over NOK 25.000 rapporteres enkeltvis)
  • Kjøp og salg av utenlandske sedler som overstiger NOK 5.000
Utenlandske utstedte kort som benyttes i Norge vil også bli rapportert til valutaregisteret etter de samme retningslinjer.

Mer informasjon om loven kan du finne på følgene lenker:


Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
915 04800