eBekreftelse av valuta- og renteavtaler

Tjenesten gir deg adgang til å bekrefte spot-, termin-, swapkontrakter- og kursavtaler inngått med DNB Markets som motpart.

  • Enkel og oversiktlig

  • Kostnadsfri

  • Fås automatisk inn i egen nettbank

Send oss en e-post for å få tjenesten
Send oss en e-post for å få tjenesten

Oppgi navn og kontaktinformasjon i bestillingen.

eBekreftelse i nettbanken gir deg oversikt over inngåtte valutakontrakter og muligheter for å bekrefte utførte handler.

Funksjonalitet

  • Bekreftelse av valutakontrakter via nettbanken, uavhengig av om handelen er utført på internett eller telefon.
  • Oversikten kan eksporteres til regneark.
  • Oversikten gir tilgang til historikk.

I kombinasjon med handelsplattformen DNB MET -valutahandel vil bedriftskunder i DNB både kunne utføre valutatransaksjoner og bekrefte dem via nettbanken.

Med eBekreftelse kan du enkelt søke opp kontrakter i eget arkiv.

Søkbar kontraktsoversikt

Tjenesten inneholder en søkbar kontraktsoversikt som gir oversikt over inngåtte kontrakter, herunder utestående kontrakter med fremtidig forfall og forfalte kontrakter ett år tilbake i tid.

Fordeler ved å benytte tjenesten

  • Bekreftelse på inngåtte kontrakter sendes deg så snart kontrakt er inngått
  • Bekreftelsen leses og bekreftes elektronisk
  • Bekreftelsen benyttes i dialog med banken
  • Du finner enkelt frem til inngåtte kontrakter og bekreftelser via kontraktoversikten
Ta kontakt ved spørsmål!

Våre priser og vilkår

Handel med verdipapirer er underlagt strenge regler. Vi har samlet alle våre vilkår på en side. Her finner du våre forpliktelser som verdipapirforetak. I tillegg finner du informasjon om hva du som kunde er forpliktet til å sette deg inn i, og hva våre tjenester koster.

Kontaktinformasjon valuta og renter

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB