En enkel måte å forsikre seg mot risikoen ved store svingninger i rentemarkedet på er å inngå en renteavtale med banken for en bestemt periode.
Fremtidig renteavtale (F.R.A) er en kontrakt mellom banken og bedriften som på forhånd gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten går opp eller ned i perioden. 
 
Oppgjøret av en FRA-kontrakt skjer ved låneperiodens begynnelse. Da skjer en inn- eller utbetaling av et kronebeløp. Sammen med markedsrenten for den aktuelle perioden oppnås den avtalte rentesatsen. 
 
Fordeler
Renteavtaler er interessant for bedrifter som ønsker å unngå usikkerheten knyttet til fornyelse av lån med flytende rente (NIBOR-basert rente). Ved å inngå en renteavtale kan bedriften sette en øvre grense for renten på fremtidige lånefornyelser (eksklusive margin) og også en nedre grense for planlagte plasseringer. 
 
Stor aktør
DNB Markets er en av de størst aktører i markedet for Fremtidige renteavtaler og inngår i dag renteavtaler i de fleste valutaer, inkludert norske kroner. Renteavtalen har vanligvis en løpetid på opptil to år. 


Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler