Rente og valuta - Risikostyring og strategi

Ved å kombinere regional kunnskap, global rekkevidde og markedsledende analyse møter vi institusjonelle og profesjonelle kunders behov for å ha en valuta- og rentestrategi. Vi kan risikostyring! 
DNB markets meglerromVåre eksperter tilbyr bistand i forbindelse med styring av din bedrifts rente- og valutaeksponering. Vi driver også opplæring gjennom vår kursvirksomhet for bedrifter som ønsker å styre sin egen risikoeksponering.

Vi har omfattende erfaring fra samarbeid med bedrifter i mange bransjer gjennom flere år, som handel, industri, shipping, olje m.m.

Vi kan tilby

  • Rådgivende konsulenter ved utarbeidelse og implementering av bedriftens rente- og valutastrategi
  • Kartlegging av risiki og eksponering
  • Strategiformulering
  • Forslag til avdekningsstrategi
  • Strategisk samtalepartner
  • Produktutvikling
  • Foredrags- og kursvirksomhet
  • Porteføljeevaluering for kunder
  • Financial engineering

Les mer om Risk Advisory

Renteavtaler

DNB Markets har en rekke finansielle instrumenter til bruk for bedrifter som ønsker å styre sin renterisiko.
Les mer om rentestrategi

Rente- og valutaskolen

For bedrifter som selv ønsker lære seg risikostyring tilbyr vi kurs gjennom vår Rente- og valutaskole.

Se kurs og meld deg på her