Valuta- og rentestrategi

DNB Markets tilbyr rådgivning vedrørende utforming og implementering av rente- og/eller valutastrategi.
DNB markets meglerromI tillegg tilbys annen type bistand i forbindelse med styring av en bedrifts rente- og valutaeksponering.

DNB Markets har omfattende erfaring fra samarbeid med bedrifter i mange bransjer, som handel, industri, shipping, olje m.m.

Vi kan tilby

  • Rådgivende konsulenter ved utarbeidelse og implementering av bedriftens rente- og valutastrategi
  • Kartlegging av risiki og eksponering
  • Strategiformulering
  • Forslag til avdekningsstrategi
  • Strategisk samtalepartner
  • Produktutvikling
  • Foredrags- og kursvirksomhet
  • Porteføljeevaluering for kunder
  • Financial engineering

Les mer om Risk Advisory

Renteavtaler

DNB Markets har en rekke finansielle instrumenter til bruk for bedrifter som ønsker å styre sin renterisiko.
Les mer om rentestrategi

Mange mangler strategi

brge rogstad- Det er altfor få bedrifter som har en policy for hvordan de skal håndtere finansiell risiko knyttet til svingninger i renter, valuta og råvarer, sier Børge Rogstad, leder for Risk Advisory i DNB Markets.
Les mer om styring av finansiell risiko
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 
Mer om valuta- og renteprodukter

Hva er valutasikring?

Hva er rentesikring?