Eksotiske valutaer

  • Valutakurser og renterMarketsEksotiske valutaer
 
 
 
Kursene er kun for informasjon og uforbindtlige for DNB Markets. Vennligst merk at det i kurslistene for 2002 til og med 2011 er oppgitt at kursen på irakiske dinar er pr. 1. Dette er feil. Kursen gjelder for 100 IQD.