Eksotiske valutaer

  • Valutakurser og renterMarketsEksotiske valutaer
 
 
 
Kursene er kun for informasjon og uforbindtlige for DNB Markets. Vennligst merk at det i kurslistene for 2002 til og med 2011 er oppgitt at kursen på irakiske dinar er pr. 1. Dette er feil. Kursen gjelder for 100 IQD. 
 
 
 
 
 
 
 
Kursene er kun for informasjon og uforbindtlige for DNB Markets. Vennligst merk at det i kurslistene for 2002 til og med 2011 er oppgitt at kursen på irakiske dinar er pr. 1. Dette er feil. Kursen gjelder for 100 IQD.