SSI - Standard oppgjørsinstruksjoner

Gjeldende fra 14.09.2017 for betalinger til DNB Bank ASA i:

DNB Markets

Norge

Sverige

Danmark

UK

Tyskland

Finland

USA

Grand Cayman

Singapore

Shanghai