• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde
  • Avtal møte

Kapitalforvaltning

Her finner du alt du trenger å vite om hvordan vi forvalter pensjonsprofilene.

Se vårt webinar om finansmarkedenes avkastning på pensjonsprofilene

Avkastning på pensjonsprofilene (10:39 min)

Slik forvalter vi pensjonsprofilene til dine ansatte.​

Innskuddspensjon er en langsiktig investering der oppnådd avkastning vil utgjøre en betydelig del av pensjonskapitalen når pensjonsutbetalingen starter.

Lang historikk og erfaring fra finansmarkedene har vist at investeringer i aksjer gir mulighet for høyere langsiktig avkastning enn investeringer i rentepapirer. Valg av andel aksjer er derfor viktig for hvilken langsiktig avkastning vi oppnår. En utfordring med høy aksjeandel er imidlertid svingningene man må tåle når det oppstår kriser underveis.

Vi tilbyr pensjonsprofiler med ulik andel aksjer og som dermed gir ulike avkastningsmuligheter og risiko. I pensjonsprofilenes navn er det angitt et tall. Dette tallet angir aksjeandel for pensjonsprofilen.

Forvaltningsstrategi.

Vårt mål er å gi best mulig langsiktig avkastning i forhold til risiko. Samtidig skal investeringene bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. I forvaltningen av pensjonsprofilene analyserer vi kontinuerlig profilene for å sikre at de har en god sammensetning av investeringer, og at investeringene er ansvarlige, bærekraftige og gir mulighet for god avkastning.

God spredning på investeringene.

Pensjonsprofilene har en bred sammensetning av aksjer, renter og næringseiendom. Vi tilpasser sammensetningen for hver pensjonsprofil for å sikre god avkastning i forhold til risiko.

Strategisk sammensetning.

Vi følger tett de ulike markedene der pensjonsprofilene er investert. Når de forskjellige markedene svinger i forhold til hverandre, så justeres investeringene slik at sammensetningen i pensjonsprofilene holdes konstant. Med en slik strategi oppnår vi ekstra avkastning ved at vi automatisk kjøper billige aksjer ved store børsfall og selger aksjer når de stiger igjen. 

Valutasikring.

For å sikre våre kunder kjøpekraft i norske kroner har vi en forvaltningsstrategi der vi sikrer største delen av de utenlandske investeringene mot valutasvingninger. Dette gjelder alle utenlandske investeringer bortsett fra aksjer i fremvoksende økonomier. Valutasvingninger vil med andre ord ikke påvirke verdiene i pensjonsprofilene i stor grad.

Porteføljer og fond.

Pensjonsprofilene inneholder ulike fond og porteføljer som forvaltes av egne porteføljeforvaltere. Vi benytter teamet for fondsseleksjon i DNB for å kartlegge og analysere fond og porteføljer, og velger de fondene og porteføljene som vi mener passer best inn i pensjonsprofilene.

Pensjonsprofiler med ulik forvaltningsstil

Andel aksjer er det viktigste for langsiktig avkastning, men vi vet at våre kunder også er opptatt av hvordan vi investerer pensjonspengene.

I DNB tilbyr vi derfor tre ulike sett med pensjonsprofiler, der forskjellen i hovedsak er forvaltningsstilen for de underliggende fondene. 

Alle pensjonsprofilene følger DNBs strategi for ansvarlige og bærekraftige investeringer og følger konsernets prinsipper for eierstyring. Gjennom aktiv forvaltning tar forvalterne i større grad hensyn til bærekraft i sine investeringsvalg. Pensjonsprofil Neste Generasjon er DNBs pensjonsprofil med størst fokus på bærekraft ved at i denne pensjonsprofilen kun velges fond med tydelig bærekrafttema.

Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning

Markets kontorer

Fond og porteføljer er aktivt forvaltet. Forvalterne for de underliggende markedene velger frem selskapene de mener gir best avkastning. Avkastningen på porteføljen måles mot relevante markedsindekser og det forventes at den aktive forvaltningen over tid skal gi bedre avkastning enn markedsindeksene. De aktivt forvaltede pensjonsprofilene investerer i tillegg i markeder som spesielt egner seg for aktiv forvaltning, som høyrenteobligasjoner og næringseiendom.

Siste kvartals markedsrapport (PDF)

Pensjonsprofil Indeks

klode

Aksjeinvesteringene i Pensjonsprofil Indeks er passivt forvaltet og følger dermed kun de underliggende markedsindeksene. Vi velger her markeder og fond slik at forvaltningskostnadene er lave. Til tross for noe færre investeringer har Pensjonsprofil Indeks fremdeles en god spredning på investeringene og gir gode avkastningsmuligheter. 

Pensjonsprofil Neste Generasjon

Abstrakte blader

I Pensjonsprofil Neste Generasjon velger vi fond og investeringer med tydelig bærekrafttema. Vi velger fond med ekstra fokus på klima og miljø slik at denne pensjonsprofilen har et lavere klimagassutslipp i forhold til våre andre pensjonsprofiler.

Mann ved skrivebordet

Ønsker du nøkkelinformasjon om pensjonsprofilene?

Her har vi samlet alt det du trenger å vite om hvordan profilene er sammensatt, hvilken valutasikring de har eller hvordan avkastningen har vært.

EU-klassifisering av fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Denne har gjort det enklere å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens.

Regelverket stiller krav til klassifisering av fond og inkluderer forskjellige kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen gjøres.

Min pensjonsprofil - Bærekraftsinformasjon

Siste nytt fra pensjon

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Siste nytt fra børs og marked

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB