Priser

Kort-tjenester
Bedriftskort
Visa-kort
Årsavgift 
275,00 300,00
Varekjøp i
Norge/utlandet 
2,50 2,50
Kontantuttak minibank
DNB    
- hverdager 08-17
- andre tidspunkt 
 
10,00 1
10,00
 
10,00 
10,00
DNB
 - valutauttak
20,00 20,00
Andre banker i Norge   10,00  10,00 
Banker i utlandet*
N/A
40,00
Kontantuttak skranke
I Norge/utlandet* N/A 40,00
Tilleggstjenester
Erstatningskort 100,00 100,00 
Tilleggskort 275,00
300,00 
Ny PIN-kode 0,00 0,00
Nødkort N/A
300,00
Nødkontanter N/A
300,00

1 Ved bruk av kortet i utlandet vil det tilkomme et valutapåslag på kursen på 2,00%.
Se også: Øvrige priser