Se også: Øvrige prislister

Priser

Alle rentesatser er per år. Renten gjelder hvis ikke annet er opplyst.

Har du andre spørsmål, kontakt din kundeansvarlig, eller kundeservice på telefon 915 04800.

Drifts- og skattetrekkskonto
Rente
Bedriftskonto  0,00 %
Skattetrekkskonto 0,00 %
Klientkonto 0,00 %

Plasseringskonto Rente
Rente fra første krone

  • 12 frie uttak per kalenderår - deretter 1 % gebyr av uttaksbeløpet, maksimalt kr 250,- per uttak
  • Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 20 millioner
  • Tilbudet gjelder ikke bedrifter innen finansiell sektor, eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner
0,15 %

Fastrenteinnskudd*                                   
Rente
Binding i 3 måneder
Innskudd minimum 25 000 og maks 10 millioner kroner:
0,40 %
Innskudd over 10 millioner og maks 50 millioner kroner: 0,30 %
Binding i 6 måneder
Innskudd minimum 25 000 og maks 10 millioner kroner:
0,55 %
Innskudd over 10 millioner og maks 50 millioner kroner: 0,45 %
Binding i 1 år
Innskudd minimum 25 000 og maks 10 millioner kroner:
0,70 %

Depositumskonto Rente
Depositumskonto bedrift 0,00 %

Valutakonto
Kunderenten er lik referanserenten minus en standardmargin på 0,50 %

*Ved brudd på spareavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet.