Se også: Øvrige prislister

Priser

Alle rentesatser er per år. Renten gjelder hvis ikke annet er opplyst.

Har du andre spørsmål, kontakt din kundeansvarlig, eller kundeservice på telefon 915 04800.

Drifts- og skattetrekkskonto
Rente
Bedriftskonto  0,05 %
Skattetrekkskonto 0,05 %
Klientkonto 0,20 %

Plasseringskonto Rente
Rente fra første krone

  • 12 frie uttak per kalenderår - deretter 1 % gebyr av uttaksbeløpet, maksimalt kr 250,- per uttak
  • Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 20 millioner
  • Tilbudet gjelder ikke bedrifter innen finansiell sektor, eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner
0,90 %

Fastrenteinnskudd                                   
Rente
Binding til 15.11.2020
Innskudd minimum kr 25 000 og maks 8 mill:
2,00 %
Binding til 15.11.2021
Innskudd minimum kr 25 000 og maks 8 mill:
2,05 %
Binding til 15.11.2020
Innskudd mellom 8 mill og 20 mill:
1,20 %
  • Maksimumsinnskudd kroner 20 mill. per kunde og renten gjelder fra første krone.
  • Maksimumsbeløpene gjelder per kunde per salgsperiode. Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
  • Innskuddet er bundet til utløpsdato. Ved uttak før utløpsdato, beregnes en uttaksprovisjon på 1,00 % av uttaksbeløp for gjenværende løpetid.
  • Tilbudet gjelder ikke bedrifter innen finansiell sektor eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner.
 
Depositumskonto Rente
Depositumskonto bedrift 0,05 %