Illustrasjonsfoto dame med kort

Prislister

DNB Corporate Mastercard

Årsavgift  
Forfall 15 dager
Forfall 20 dager
Forfall 25 dager
250,00
300,00
350,00
Varekjøp i Norge/ utlandet 1)
0,00
Kredittrente %
(effektiv rente)
19,60 (26,67)
Betalingsfrist 15 dager, alternativt 20 eller 25 dager 
Papirfakturagebyr (kort med privat ansvar) 35,00
Kontantuttak
Minibank 1)
20,00 + 1,75 % av uttaksbeløpet
Skranke 1)
30,00 + 1,75 % av uttaksbeløpet
Kontantuttaksgrense
 
Minibank per 24-timersperiode Kr 10 000
Skranke per 24-timersperiode Totalt kr 10 000
(kr 5000 i Norge / kr 10 000 i utlandet)
Totalt pr 30-døgnsperiode Totalt kr 40 000
(kr 20 000 i Norge / kr 40 000 i utlandet)
Tilleggstjenester    
Erstatningskort 100,00
Ny PIN-kode 0,00
Nødkontanter 500,00
Kopi av faktura 0,00
EHF-faktura 2) 0,00
Tilleggsløsninger  
Book Now - Pay Later
per transaksjon / utsatt betaling 3)
70,00
Filoverføring til reiseregningssystem, per år
3500,00
Kortadmin
(online oversikt over bedriftens kort med firmaansvar)
0,00

DNB Innkjøpskonto

Papirfakturagebyr (kort med privat ansvar)
Årsavgift
300,00
Betalingsfrist 10 dager
10 ekstra forfallsdager
100,00
Varekjøp Norge/utlandet 1) 0,00
Påminnelsesgebyr
Iht. inkassoforskriften § 1-2
Forsinkelsesrente
Iht. forsinkelsesrenteloven § 3
Kopi av faktura 0,00
Fakturagebyr
0,00
EHF-faktura 2)
0,00
Bedriftsløsninger

Kortadmin (online oversikt over konto og bruk)
0,00

DNB Reisekonto

Årsavgift
500,00
Betalingsfrist 20 dager
Varekjøp Norge/utlandet 1) 0,00
Påminnelsesgebyr
Iht. inkassoforskriften § 1-2
Forsinkelsesrente
18 %
Kopi av faktura 125,00
Fakturagebyr
0,00
1) Valutapåslag: 2 % på kurs for alle utenlandske transaksjoner. Gjelder også netthandel.
2) Kort med firmaansvar, full innbetaling og samlet fakturering.
3) Maks 180 dager fra bestillingstidspunkt.

Har du vår Bedriftsavtale?
Se egen prisliste for
Bedriftsavtale med konto, kort og nettbank 

Valutapåslag, 1,75 %, på kurs for alle utenlandske transaksjoner
Se også: Øvrige prislister