Varslingstjenester - priser

Priser

Spør om saldo
Pris
Bedrift Saldo/Konto/Neste  3,00
Øvrige varslinger
- via SMS
- via e-post

4,00
4,00
I tillegg kommer pris per sendte SMS, til egen teleoperatør.
Se også: Varslingstjenester, Øvrige prislister