Varslingstjenester - priser

Priser

Spør om saldo
Pris
Bedrift Saldo/Konto/Neste  3,00
Øvrige varslinger
- via SMS
- via e-post
- via kontofon

2,00*
4,00
2,00

I tillegg kommer pris per sendte SMS, til egen teleoperatør.

Se også: Varslingstjenester, Øvrige prislister