• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Priser betaling

Her finner du alle priser for betalingstjenester.

Innbetalinger

DNB Innbetaling Pluss (DIP), faktura med KID, Kontanthåndtering, AvtaleGiro og Autogiro.

EFaktura

B2C, B2B og for regnskapsbyrå/konsern.

Utbetalinger

Bedriftsnettbank, AvtaleGiro, Autogiro, Lønnsliste og Kontanthåndtering.

Til og fra utlandet

Utbetalinger i valuta innenlands prises som betalinger til utlandet.

Betalingsløsning

Betalingsterminal, BankAxept, Vipps og Nets.

Konto- og adresseregister (KAR)

Etablering, kundeportal og kontoverifisering.

Innbetalinger

DNB Innbetaling Pluss (DIP) Cremul eller Camt.054c

Etablering av avtale

500,00

Månedspris

75,00

Innbetalinger med KID

2,25

Innbetalinger uten KID*

2,50

Tilbakeføring av uhevet giro utbetaling

50,00

* Hvis DIP inneholder innbetalinger med Autogiro og Engangsbetaling med fullmakt, kommer disse prisene i tillegg (se Autogiro-priser)

Faktura med KID

Etablering av OCR-avtale

500,00

Månedspriser avtale

75,00

Innbetaling med KID

2,25

Tillegg for Mastercard Payment Services1-fil levert i bedriftsnettbanken

5,00

Liste med fakturanummer/kredittnota fra strukturert melding per liste

2,00

Bestilling av OCR-transaksjonsliste

100,00

Oversikt over bokførte transaksjoner via posten

100,00

Re-bestilling av en OCR-fil

400,00

1) Tidligere Nets.

AvtaleGiro innbetaling

Etablering av avtale

500,00

Elektronisk avtaleinngåelse

500,00

Månedspris

95,00

API tillegg pr. måned

0,00

Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv)

2,00

Med varsel til betaler (banken varsler)

4,25

Kreditor betalt uten varsel til betaler

4,00

Kreditor betalt med varsel til betaler

6,25

Elektronisk signering av faste oppdrag med BankID

4,00

Elektronisk avtaleinngåelse forenklet onboarding

7,00

Sletting av betalingsoppdrag før forfall

10,00

AvtaleGiro API FBO status oppslag

2,50

Oversikt over faste betalere

1 500,00

Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time

1 200,00

Test og endringer per time

1 400,00

Bytte av KID-referanse

1 400,00

Retur av svarkupong på grunn av feil

95,00

Autogiro innbetaling

Etablering

3 000,00

Månedspris per avtale

75,00

Autogiro-transaksjoner

Uten melding

3,00

Med melding

8,00

Autogiro-kreditorbetalt

Uten melding

4,50

Med melding

8,00

Filforsendelse til/fra Mastercard Payment Services1 via bedriftsnettbanken per fil

5,00

Manuell registrering/endring av fullmakter

400,00

Endring av en transaksjon i filen (ikke bokført)

75,00

Oversikt over bokførte transaksjoner via posten

100,00

Rebestilling av konteringsdata/fil fra MPS1

900,00

Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time

950,00

Oversikt over alle fullmakter i avtalen

950,00

Kvitteringsliste avregnede oppdrag

5,00

1) Mastercard Payment Services (MPS). Tidligere Nets.

Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel

Med engangsfullmakt u/melding

8,00

Månedspris

100,00

Etablering per avtale

3 000,00

Rebestilling av Mastercard Payment Services1eNett-sertifikat

950,00

Kvitteringsliste avregnede oppdrag

5,00

1) Tidligere Nets.

Andre tjenester

GiroMail

GiroMail per melding

0,00

Postal utsendelse når mail ikke kan leveres

11,00

Via SWIFT fra andre banker i Norge

Innbetaling fra innland - Valuta

20,00

Sikkerhetskort for telefaks

Etablering

500,00

eFaktura

Filforsendelse B2C

eFaktura B2C

Betalingskrav

3,50

Fakturahotell

1,00

Standard fakturamal

2 000,00

Kundetilpasset fakturamal

6 000,00

Etablering

Per utsteder (organisasjonsnummer)

8 000,00

Per registrering av underliggende klient/datter

1 000,00

Abonnement

Per avtale, per måned

75,00

Kundetilpasset tekst på varsling via e-post, per måned

125,00

Endringer - Pris per time1

Utsteder ønsker å bytte eFaktura referanse

1 400,00

Test av endringer på fakturahotell i Mastercard Payment Services

1 400,00

Test av endringer på standard fakturamal på fakturahotell i Mastercard Payment Services

1 400,00

Support fra underleverandør (under 30 minutter)2

700,00

Support fra underleverandør (over 30 minutter)2

1 400,00

1) Mastercard Payment Services (tidligere Nets) gir estimat på antall timer.

2) Gjelder all support i forbindelse med endringer av avtaledata, format og tilleggs rapportering.

Registrere og motta eFaktura B2B i bedriftsnettbank

eFaktura

Registrere eFaktura

Registrere eFaktura, per faktura1

8,00

Vedlegg til faktura, per vedlegg

2,00

Registrere eFaktura abonnement per måned2

50,00

Motta eFaktura

Motta eFaktura, per faktura

3,00

Motta eFaktura abonnement per måned

25,00

1) Blir faktura sendt per post kommer porto i tillegg.

2) Kostnaden for å sende eFaktura i bedriftsnettbanken påløper først når du tar i bruk tjenesten.

Filforsendelse B2B

eFaktura B2B

Per sendt faktura

3,00

Per vedleggsdokument tilknyttet faktura

2,00

Per mottatt faktura

3,50

Per sendt ordre

2,00

Per mottatt ordre

2,00

Per sendt ordrebekreftelse

2,00

Per mottatt ordrebekreftelse

2,00

Per sendt katalog

5,00

Per mottatt katalog

5,00

Regnskapsmessig arkiv i 10 år, per faktura eks. mva

0,79

Etablering

Per utsteder (organisasjonsnummer)

5 000,00

Per mottaker (organisasjonsnummer)

5 000,00

Abonnement

Fakturamottaker, per måned

99,00

Fakturautsteder, per måned

99,00

Varsling av faktura mottatt med feil, sendt med e-post (per rapport)

2,00

Endringer - Pris per time1

Support fra underleverandør (under 30 minutter)2

700,00

Support fra underleverandør (over 30 minutter)2

1 400,00

1) Mastercard Payment Services (tidligere Nets) gir estimat på antall timer.

2) Gjelder all support i forbindelse med endringer av avtaledata, format og tilleggs rapportering.

Etablering regnskapsbyrå/konsern B2B

Utsteder regnskapsbyrå

10 000,00

Mottaker regnskapsbyrå

10 000,00

Per underliggende organisasjonsnummer
Utsteder regnskapsbyrå

500,00

Per underliggende organisasjonsnummer
Mottaker regnskapsbyrå

500,00

Per underliggende organisasjons-/bedriftsnummer
Utsteder konsern

1 000,00

Per underliggende organisasjons-/bedriftsnummer
Mottaker konsern

1 000,00

Utbetalinger

Utbetalinger i Norge

Elektroniske utbetalinger via bedriftsnettbanken

Med KID

1,50

Med strukturert melding, per betaling

2,50

Med melding

5,50

Til egen konto, internoverføring

0,00

Til mottaker uten konto

100,00

Lønnsutbetaling

1,75

Tillegg per OCR/CREMUL-fil

5,00

Tilleggsmelding til mottaker

10,00

Tilsendt kvittering med oblat

14,00

Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling

50,00

Retur av betalingsoppdrag pga. manglende dekning

15,00

Elektroniske utbetalinger via Swift

NOK via Swift

45,00

AvtaleGiro og betaling med engangsfullmakt
Verdipapirhandel utbetaling

Per belastning

2,00

Retur pga. manglende dekning på konto

25,00

Utbetaling av Autogiro

Per belastning

2,00

Retur pga. manglende dekning på konto

25,00

Fullmaktsbekreftelse til betaler

15,00

Oppdrag via skranke/telefaks

Bankremisse

75,00

Manuell
NOK via Swift

250,00

Manuell
Mottaker uten konto

100,00

Faste oppdrag

Mellom egne kontoer i DNB uten melding

0,00

Mellom egne kontoer i DNB med melding

10,00

Til annen kunde med melding
Pris per melding

10,00

Innmelding/endring

50,00

TeleGiro

Med KID

2,00

Med melding

3,00

Tilsendt kvittering med oblat

14,00

Stopp av betaling før forfall

0,00

Igangsetting av stoppet oppdrag

0,00

Kontofon

Selvbetjent overføring mellom egne kontoer

0,00

Siste transaksjoner på konto

1,00

Per oppring

1,00

BrevGiro

Månedspris per avtale

50,00

Belastning av konto + porto

30,00

Til mottaker uten konto + porto

100,00

Retur pga. feil/manglende dekning

95,00

Giro levert i skranke

Belastning av konto

60,00

Belastning av konto til mottaker uten konto

100,00

Betalt kontant

75,00

Betalt kontant til mottaker uten konto

135,00

Tilsendt kvittering med oblat

14,00

Kvitteringsliste per innsendt konvolutt

10,00

Retur av giro pga. mangelfull informasjon

65,00

Tilbakeføring av uhevet Giro Utbetaling

50,00

Direkte remittering via Mastercard Payment Services (stoppet for nysalg)

Etablering

3 000,00

Månedspris

250,00

Utbetaling

Med KID

3,00

Med strukturert melding (per faktura)

2,50

Uten melding

4,00

Med melding

8,00

Til mottaker uten konto

100,00

Lønnsutbetaling

4,00

Endring i transaksjoner i filen (ikke bokført), per transaksjon

175,00

Sletting av innsendt fil (ikke bokført), per transaksjon

10,00

Oversikt over bokførte transaksjoner via posten

100,00

Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling

50,00

Reåpning av fil avvist i dekningskontroll

400,00

Reåpning av fil midlertidig avvist grunnet feil

400,00

Rebestilling av konteringsdata/fil fra MPS1

900,00

Rebestilling av sertifikat, per påbegynte time

950,00

Kvitteringsliste fra Mastercard Payment Services1for mottak/avvisning av fil sendt via e-post

1,00

Kvitteringsliste fra Mastercard Payment Services1 for mottak/avvisning av fil sendt via post

10,00

1) Mastercard Payment Service (MPS). Tidligere Nets.

Til og fra utlandet

Innbetalinger fra utlandet

Innbetalinger fra utlandet1

Beløp < NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta

50,00

Beløp > NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta

100,00

EU/SEPA-betaling2

20,00

Internoverføring fra egen konto i DNB

0,00

1) Transaksjoner som kan omfattes av regelverket for internasjonale sanksjoner prises med et tillegg som fastsettes basert på estimert tidsbruk ved avklaring om betalingen er i strid med regelverket.

2) Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500 000.

Omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg.

Betale til utlandet

Via bedriftsnettbank1

SEPA-betaling

30,00

Øvrige betalinger

75,00

Europa betaling

75,00

Mottaker uten konto/sjekk

260,00

Internoverføring til egen konto i DNB

0,00

Retting/utbedring av mottatt oppdrag

100,00

Tilleggsmelding til mottaker

50,00

Fra konto i annen bank i utlandet (overførselsinstruksjon)

15,00

Papirbaserte oppdrag (sikret faks/skranke)

Normal

375,00

Ekspress

375,00

Mottaker uten konto/sjekk

260,00

Andre tjenester

Avsender betaler omkostninger i utenlandsk bank4

175,00

Kopi av Swift-melding

150,00

Reklamasjoner som skyldes feil/forespørsel fra kunden3

500,00

Retur av oppdrag pga. manglende dekning

15,00

1) Transaksjoner som kan omfattes av regelverket for internasjonale sanksjoner prises med et tillegg som fastsettes basert på estimert tidsbruk ved avklaring om betalingen er i strid med regelverket.

2) Det koster 20 kr for beløp under 300 kroner

3) Omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg.

NB! Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakekalling at betalingen vil bli tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre et tap.

4) Følgende forbehold gjelder:

- Det kan bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt

- Betaler kan bli etterbelastet for omkostninger i utlandet utover 175 kroner

- DNB har ikke innsyn i gebyrer som utenlandske banker tar

Kontoutskrift, innbetalingsmeldinger og revisjonsoppgave

Andre tjenester

Revisjonsoppgave

Per oppgave

1 200,00

Kontoutskrift og innbetalingsmeldinger

I bedriftsnettbanken

0,00

På papir, pris per utsendt konvolutt

30,00

Kontoutskrift hyppigere enn månedlig, pris per utsendt konvolutt

30,00

Kopi av kontoutskrift sendt fast til en annen mottaker, pris per utsendt konvolutt

30,00

Digital kontoinformasjon, pris per organisasjonsnummer

60,00 per mnd

Kopibestilling

Gjenfinning av bilag, per bilag/kopi
(Giro, kontoutskrift, årsoppgave mm.)

100,00

Transaksjonsliste per konto
Valgfri periode

250,00

Overføring*

Transaksjon i nettbank med tekst "omkostning kr 75,-"

75,00

Endringer

Endring av Mastercard Payment Services1-avtaler
OCR, Cremul, Innbetaling total, AvtaleGiro, Autogiro, Direkte remittering, omnummerering

100,00

Omnummerering ny avtale

500,00

* Gjelder overførsel til 3. mann eller at vår overførsel innland har utført betalingen manuelt.

1) Tidligere Nets.

Betalingsløsning

Betalingsløsninger

Stasjonær og mobil betalingsterminal

Innløsing av BankAxept mellom DNB og brukersted per transaksjon

0,15

Terminalleie og kortinnløsing

BankAxept

Vipps bedrift

Vipps Logg Inn, Vippsnummer, Vipps i kassa, Vipps regninger mm.
Se Vipps.no for fullstendig prisliste

Fakturering av kostnader

Terminal faktureres fra Nets forskuddsvis hver måned.

BankAxept innløsningstransaksjoner faktureres fra DNB etterskuddsvis hver måned.

BankAxept transaksjoner og månedsabonnement faktureres fra Vipps AS etterskuddsvis hver måned.

Oppgjør

Oppgjør fra Vipps AS utbetales daglig og iht gjeldende rutiner.

Oppgjør fra Visa, Mastercard, JCB og UnionPay utbetales ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Månedspriss for disse kortene trekkes fra oppgjøret en gang i måneden.

Konto- og adresseregister (KAR)

Konto- og adresseregister (KAR)

Spørring gyldig konto
Per spørring

0,70

Spørring rett kontoeier
Per spørring

0,70

Etablering

Webservice-løsning

9 000,00

Filutvekslingsløsning

11 000,00

Prevalidering

Prevalidering gyldig konto (API/fil)
Per spørring

0,40

Prevalidering rett kontoeier (API/fil)
Per spørring

0,70

Prevalidering etablering (API/fil)

5000,00*

* Ved integrasjon via API må kunden i tillegg anskaffe aktuelt sertifikat. Integrasjon via fil baseres på gjenbruk av eksisterende sFTP-kobling (DNB File Gateway). Dersom ny oppkobling ønskes, tilkommer etableringspris og månedspris for denne.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB