Det følger mange forpliktelser med å ha ansatte, spesielt i forhold til NAV og regelverket fra Arbeidstilsynet.

Pensjon

Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring til dine ansatte.

Innskuddspensjon er sparing til pensjon for bedriftens ansatte. Hver ansatt har en pensjonskonto hvor arbeidsgiver betaler et månedlig innskudd. Innskuddene investeres, gir avkastning, og utbetales som alderspensjon ved fylte 62 år eller senere.

» Innskuddspensjon

Plikter overfor ansatte

I mange småbedrifter organisert som aksjeselskap er eieren også den eneste ansatte. I en slik situasjon får du som eier forpliktelser overfor deg selv som ansatt.

» Hvilke plikter gir det å ha ansatte?
 

Forsikringer

Personalforsikringer gjør din bedrift attraktiv og skaper lojalitet. De utgjør samtidig en relativt liten andel av totale lønnskostnader til dine ansatte.

   
Yrkesskadeforsikring Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å skaffe yrkesforsikring til dine ansatte. Loven sier yrkesforsikring er pålagt enten man jobber hel- eller deltid.
» Hva dekker forsikringen?

Forsikring for små bedrifter
Hos NAV kan du som arbeidsgiver tegne forsikring for å forsikre deg mot ansvar for sykepenger.
» Les mer på nav.no

Frivillig yrkesskadeforsikring NAV tilbyr deg som er selvstendig næringsdrivende mulighet til å tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning.
» Les mer på nav.no

Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen er en trygghet for bedriften hvis du kommer i en situasjon der virksomheten eller et produkt forårsaker andre en skade.


ansatte
 

Aktuelt

Du kan ringe Arbeidstilsynet på telefon 815 48 222 hvis du har spørsmål om for eksempel ferie, arbeidstid og oppsigelse.

» Arbeidstilsynet
Lurer du på noe?
Oppstartslosen vil kontakte deg på hverdager mellom
kl. 08 og 16.