Finansiering

samtale
Hvordan skaffe penger? Det er ikke alltid vi som bank kan lånefinansiere prosjektet ditt i en tidlig fase. Det finnes andre alternativer som støtteordninger og private investorer som er lurt å kjenne til. Nedenfor finner du noen av de mulighetene som er i markedet.
Crowdfunding
Crowdfunding, folkefinansiering, er finansiering av et prosjekt eller selskap ved å samle inn små pengesummer fra et stort antall folk, typisk over internett.
crowdfunding
Offentlige støtteordninger
Det finnes en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter.
støtteordninger
Andre kapitalkilder
Mange offentlige og private selskaper investerer i oppstarts og tidlig vekstbedrifter.
kapitalkilder
Finansiering bank
I banken tilbyr vi ulike finansieringsløsninger. Sjekk ut hvordan søknadsprosessen fungerer.
finansiering

Før du går videre, anbefaler vi denne korte videosnutten:

Se også: Sparebankstiftelsen DNB som er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.