MVA = Merverdiavgift

moms
Moms, MVA eller Merverdiavgift er de ulike uttrykkene som brukes om avgiften på omsetning av varer og tjenester som blir solgt i Norge.

Satsen for MVA er 25 prosent

Det finnes unntak eksempelvis mat- og drikkevarer som har 15 prosent, og overnatting og persontransport på 12 prosent mva.

Utgangspunktet er at alle betaler MVA for alle typer omsetning som overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Først når du har salg over dette kan du registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og har rett og plikt til å beregne merverdiavgift.

MVA-regnskapet

  • Det skal leveres omsetningsoppgave for MVA på altinn.no seks ganger i året (annen hver måned) fra 10. februar.
  • Her skal det beregnes hva du er skyldig i MVA. Dette vil fremkomme i MVA-regnskapet. Der vil du finne differansen på utgående og inngående MVA.
  • Det kan også søkes om innlevering en gang per år om du har omsetning under 1 million kroner.
 

Spørsmål og svar

Hvordan sende ut første faktura med MVA?

Den fakturaen som gjør at omsetningsgrensen passerer 50 000 kroner, skal også utstedes uten merverdiavgift. Deretter søkes det om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Det vil ta noen få uker før registrering i Merverdiavgiftsregisteret er gjennomført. I mellomtiden må det gjøres en av to ting:
  1. Selskapet sender faktura uten MVA og tar forbehold om å etterfakturere MVA etter registrering. Etter registreringen utsteder virksomheten en faktura på kun avgiften som inneholder en referanse til første faktura. Kopi av første faktura bør vedlegges. Husk og informer kunden om at det vil bli etterfakturering for MVA.
  2. Selskapet sender faktura uten MVA og tar forbehold om å etterfakturere MVA etter registrering. Etter registrering utsteder virksomheten kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert MVA.

Hvordan registrere virksomheten i MVA-registeret?

Du benytter samordnet registermelding for å registrere deg i MVA-registeret. Denne finner du på altinn.no. Dette er en fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret og tilknyttede registre.

Blanketten består av følgende deler:

  • Del 1 - Hovedblankett
  • Del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

Hva er forskjellen på utgående og inngående MVA?

Utgående MVA er den merverdiavgiften som en registrert næringsdrivende skal beregne og kreve opp ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift skal beregnes både ved salg til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere.

Inngående MVA er merverdiavgiften sett fra kjøpers ståsted. En kjøper som er en registrert næringsdrivende kan fradragsføre denne avgiften i oppgjøret sitt med avgiftsmyndighetene.

Hvilke tjenester er unntatt fra merverdiavgiften?

Få tjenester er unntatt fra MVA, men det fins noen eksempler innenfor blant annet undervisning og helsetjenester. Hva som er unntatt, ser du på altinn.no.

Snarveier

Altinn.no
» Hva er merverdiavgift?
» Registrering av merverdiavgiften
» Hva gjør jeg for å bli registrert for mva?

Skatteetaten.no
» Merverdiavgift – veiledning til næringsdrivende
Lurer du på noe?
Oppstartslosen vil kontakte deg på hverdager mellom
kl. 08 og 16.