Offentlige støtteordninger

Mann
Det finnes en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter. Dette kan være til svært stor hjelp i en etableringsfase, og åpner for helt nye muligheter for utvikling av bedriften.

Hvem, hva og hvordan søke? Ta en titt på de ulike ordningene.

Forskningsrådet - støtte til forskning og utvikling

  FOU midler SkatteFUNN
Hva er dette? Støtte til forskning, utvikling og innovasjon.
 
En skattefradragsordning på 18-20 prosent for prosjektkostnader.  Det kan søkes om godkjenning for maksimalt 3 år.

Hvem kan søke? Må være en bedrift/virksomhet. Enkeltpersoner kan ikke søke.
 1. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
 2. Vil prosjektet gi forbedret funksjonalitet/opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
 3. Vil utviklingen kreve systematisk forskning og/eller utvikling for å få til en god løsning?
Er svaret Ja på 1 og 3 eller 2 og 3, kan du søke SkatteFUNN.

Krav til søker, søknad
 • Søkeren er en norsk bedrift
 • Prosjektbeskrivelse må vedlegges søknadsskjemaet
 • Krav til omfang av søknad og vedlegg avhenger av søknadstype
 • Større prosjekter med faglig og strategisk betydning
 • Prosjektene skal holde høy etisk standard
 • Bedriften er skattepliktig til Norge
 • SkatteFUNN-prosjekt må være godkjent av Forskningsrådet
 • Bedriften må legge ved et revisorattestert skjema for sine kostnader ifbm selvangivelsen.
 • Bedriften behøver ikke gå i overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN
Hvordan søke Les mer om hvordan søke

Send søknad

Innovasjon Norge - Etablerertilskudd til gründerbedrifter

  Etablerertilskudd
Hva er dette? Etablerertilskudd er et tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Innovasjon Norge deler tilskuddet inn i 2 faser: markedsavklaring (fase 1) og kommersialisering (fase 2).

» Les mer om Etablerertilskudd
Hvem kan søke?
 • Bedrifter som er registrert for mindre enn 3 år siden i fase 1, og mindre enn 5 år siden i fase 2 kan få tilskudd
 • ENK regnes også som bedrift
 • Tilskudd fase 1 er på 50 000 -100 000 kroner og tilskudd i fase 2 er på inntil 500 000 kroner
 • Det kan ikke innvilges mer enn totalt 600 000 kroner per bedrift for begge fasene
 • Krav til egenfinansiering

Krav til søker, søknad
 • Må ha mål om å vokse
 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
 • Søknaden må være komplett og riktig utfylt
 • Evt. vedlegg skal kun benyttes hvis det er helt nødvendig for å forklare prosjektet
 • Søknader hvor vedlegg erstatter informasjon i selve søknadsskjemaet godtas ikke
Hvordan? Søknad markedsavklaring
Søknad kommersialisering

Offentlige støtteordninger - støtte fra næringsfond i kommuner

   Næringsfond
Hva er dette? Du kan undersøke om kommunen du skal starte virksomheten din i har et næringsfond som du kan søke støtte fra.
Hvem kan søke? Vil avhenge av formål og hvilke fond du søker midler fra

Krav til søker, søknad Avhenger av aktuelt næringsfond
Hvordan?
Se støtteordninger

NAV - mulighet for dagpenger

   
Hva er dette? Er du arbeidsledig med rett på dagpenger, kan du søke NAV om å få/ beholde dagpengene mens du arbeider med å komme i gang med egen virksomhet og ved oppstart.
Hvem kan søke? Er arbeidsledig og skal starte bedrift

Krav til søker, søknad
 • Må søke før bedriften har startet opp
 • Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en oppstartsfase inntil tre måneder
Hvordan?
Send søknad

Lurer du på noe?
Oppstartslosen vil kontakte deg på hverdager mellom
kl. 08 og 16.