sortere bker
Alle selskaper i Norge må betale skatt av inntekten de tjener. Det er selskapsformen som avgjør om du som privatperson skal betale skatten eller selskapet.

Enkeltpersonforetak (ENK)

 • Som eier er du selv ansvarlig for innbetaling av skatten.
 • Du betaler skatt fire ganger i løpet av året så snart du får inntekt.
 • Du må selv sørge for å få tilsendt innbetalingsblanketter for skatt. Dette gjør du ved å endre skattekortet ditt. Ved endringen av skattekort, oppgir du forventet overskudd på årsbasis.
 • Som ENK skal du innberette skattemelding til Skatteetaten for fjorårets regnskap. Etter at Skatteetaten har beregnet skatten, vil du få tilsendt innbetalingsblanketter fra kemneren i din kommune.

Aksjeselskap (AS)

 • Selskapets skatt har ingen ting å gjøre med eierens personlige skatt.
 • Aksjeselskap betaler kun selskapsskatt etterskuddsvis en gang per år.
 • Selskapet betaler en flat skatt på 23 prosent av overskuddet.
 • Etter å ha sendt inn næringsoppgave/årsregnskap, blir skatten regnet ut. Selskapet får tilsendt blanketter for innbetaling av skatt to ganger i løpet av det første halvåret etter inntektsåret.
» Du finner mer informasjon på altinn.no
 

Har du ansatte?

Her er hva du må huske på:
Hva du skal trekke i skatt, vises på skattekortet til arbeidstakeren. Beregningsgrunnlaget for skatten er i utgangspunktet brutto lønn.
Det er arbeidsgiverens ansvar å innhente skattekort. Bestillingen av skattekortet gjøres gjennom altinn.no.
Skattetrekket settes på en egen konto (skattetrekkskonto).
Skatten sendes til skattekontor som terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
Det sendes som en A-melding på altinn.no. Fristen er den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Spørsmål og svar

Hvordan beregnes inntektsskatten?

Inntektsskatt bygger på to sentral inntektsbegreper, alminnelig inntekt og personinntekt:
 • Alminnelig inntekt beregnes av alle skattepliktige, både selskaper og personer. Dette gjelder alle typer inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostander. Inntekten beskattes med en flat sats på 23 prosent.
 • Personinntekt er inntekter av personlig utført arbeid. Enkeltpersonforetak skal beregne personinntekt etter egne regler i skatteloven. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten med ulike satser avhengig av lønn.

Hva er indirekte og direkte skatt?

 • Indirekte skatt. Merverdiavgiften (MVA) er den viktigste, men i tillegg finnes det særavgifter eksempelvis på alkohol, tobakk bensin.

 • Direkte skatt. Direkte skatt betales av en fysisk eller en juridisk person (selskap). Vi kan dele dette opp i personlig skatteytere (enkeltpersonforetak, ansvarlig selskapet) og upersonlige skatteytere (Aksjeselskap).

Deltakeroppgave for DA og ANS

For DA og ANS må du fylle ut en deltakeroppgave i forbindelse med utfylling av skattemelding.

» Slik fyller du ut skattemeldingen
Lurer du på noe?
Oppstartslosen vil kontakte deg på hverdager mellom
kl. 08 og 16.