Finansiering og støtteordninger

Tekst på bilde: Gratis eller lånte penger?
Det er viktig å ha et klart og realistisk bilde av kostnadene når du skal starte bedrift. Vi loser deg gjennom ulike alternativer for finansiering!
 

Tre måter å finansiere nye virksomheter på:

1. Støtte og tilskudd

NAV
Du kan få innvilget dagpenger under etablering i inntil tolv måneder. Du kan ikke få innvilget dagpenger under etablering utover tiden du allerede har fått innvilget dagpenger for.

Har du selv ansvaret for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke kunne få innvilget dagpenger under etablering de første seks månedene fra du ble arbeidsledig. 

» Mer informasjon får du hos NAV

Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge
Har du en unik forretningsidé, enten på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå? Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg i ditt marked.

» Les mer om etablerertilskudd hos Innovasjon Norge

Legathåndboken
En type støttemulighet er legater og stipend. Legathåndboken inneholder et par tusen slike. Noen av opplysningene er lagt ut på nettet, der går det an å lete. På legathandboken.no kan du bestille boken. Det kan vise seg å være lønnsomt.

Norges forskningsråd
Norges forskningsråd har bedriftsrettede støtteordninger som er aktuelle for bedrifter som ønsker å videreutvikle produkter gjennom bruk av forskning og utvikling (FoU) eller som ønsker å kommersialisere nye produkter og løsninger. Det er særlig to ordninger som kan være relevante for bedrifter i en startfase:
  • FORNY2020: Forskningsbasert nyskapning
  • SkatteFUNN: Alle norske bedrifter som har FoU-prosjekter, eller som planlegger og starte slike, kan søke SkatteFunn om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Det finnes en rekke offentlig støtteordninger:
» Oversikt støtteordninger (Altinn.no)

2. Egenkapital og investorer

Egenkapital
De første finansieringsbehov må i mange tilfeller finansieres ved hjelp av egenkapital. Det er dermed lurt å ha noe kapital når en skal starte for seg selv.

Tenk på hvem du involverer
Mange vennskap og familier har opplevd ubehag ved å involvere seg økonomisk i hverandres prosjekter. Du må tenke gjennom hvem du spør om hjelp og hva som eventuelt vil skje hvis du ikke skulle lykkes.

Crowdfunding – pengeinnsamling på nett
Dette er gatesanger-varianten av finansiering. Crowdfunding, eller folkefinansiering, er en ganske ny og nettbasert måte å samle inn penger på. Du presenterer produktet eller tjenesten på en Crowdfunding-nettside, der alle som liker ideen din, kan gi et beløp etter hjerte og lommebok. Det er vanlig å tilby de som gir penger, en form for belønning eller fortrinn fremfor andre kunder. Se for eksempel Startskudd.no.

Venturekapital
Ventureselskapene investerer i bedrifter som er i etableringsfasen, og som har stort vekstpotensial. I tillegg til penger bidrar de ofte med kompetanse og/eller nettverk gjennom aktivt eierskap i bedriftene de investerer i.

Business Angels – englekapital

Business Angels er ressurspersoner som kan tilføre bedriften din kapital, kompetanse eller nettverk.Det finnes mange slike forretningsengler i Norge som ser etter spennende prosjekter å investere i.

Aktuelle lenker:
» Slik skaffer du penger (Innovasjon Norge)3. Lån fra private/banker

Etter år med økning i boligprisene sitter mange på verdier de kan bruke som sikkerhet for å låne litt mer. Et godt råd er å tenke gjennom saken og diskutere den med familien før du snakker med oss. Dette er ikke risikofritt.

Nedbetalingslån:
Nedbetalingslån benyttes gjerne ved investeringer i enten eiendom, maskiner eller utstyr.

Kassekreditter:
Kassekreditter er gjerne benyttet til å dekke periodevis press på likviditeten. Det tar gjerne litt tid fra faktura er sendt til kunden betaler og det er derfor hensiktsmessig med en kredittramme som dekker dette.

Garantier:
Det finnes mange ulike typer garantier. Dette kan for eksempel være husleiegaranti i stedet for depositumskonto. Noen ganger må du stille garanti, andre ganger kan det være lurt at du krever dette av andre.

Remburser er også en form for garanti, men den gjelder da handel med utlandet. Dette sikrer både leverandør og kunde at både varer og oppgjør utveksles.

Aktuell lenke:
» Les mer om lån i banken på DNB Nyheter
» Slik søker du finansiering


 
Se også: NXT Matcher - møteplass for gründere og investorer