Forretningsidé

Illustrasjonsfoto: Forretningside
Har du en god forretningsidé? Alle nye bedrifter starter med en idé om hva man kan løse og hvordan. Vi hjelper deg på veien fra idé til marked!

Hva kjennetegner en god idé?

Det er ingen fasit for hva som er en god idé. Den trenger ikke være innovativ og revolusjonerende. En god forretningsidé kan være at du finner en ny måte å selge eller distribuere på, en ny målgruppe eller skaper en ny kundeopplevelse. Fellesnevneren er at du løser et problem og at noen er villig til å betale for løsningen.
 

Før du starter en ny bedrift, bør du stille deg selv noen enkle spørsmål:

1. Løser ideen din et problem?

Når du prøver å finne ut om ideen din er god, så er det greit å starte med problemet du løser. Still deg selv følgende spørsmål:

 1. Hvor ofte oppstår problemet?
 2. Hvor lenge varer problemet?
 3. Hvor intenst er problemet for de det gjelder?
 4. Hvem løser du problemet for? Og hvor mange gjelder det?

Disse spørsmålene og de svarene du komme frem til, vil gi deg en pekepinn på omfanget og behovet for ideen din.

2. Hva er kjernen av ideen din?

Når du har utviklet den overordnede forretningsideen din, bør du stille deg et sett med kontrollspørsmål om kjernen i ideen. Spørsmålene vil avdekke om du har gjort en grundig nok jobb, og du må være forberedt på å svare på disse i en rekke sammenhenger. 

 • Til hvem skal du selge?
  Hvem er egentlig målgruppen for det du selger eller tilbyr? Hvor stor er den? Noen ganger er det mulig å gjøre målgruppen større bare ved å foreta enkle justeringer av produktet eller konseptet. Flere kunder betyr mer penger som igjen betyr færre bekymringer. Husk at Apple opprinnelig solgte datamaskiner nesten utelukkende til folk i grafisk bransje. Eller kanskje målgruppen bør gjøres mindre? Av og til gaper man over for mye og mangler en tydelig profil.
 • Til hvilken pris?
  Prisen er ofte avgjørende for om noen velger å kjøpe et produkt. På dette stadiet er det smart at du gjør deg opp en mening om hvordan du skal prise produktet ditt.
 • Hvem skal produsere?
  Gode samarbeidspartnere og leverandører er helt avgjørende for å lykkes. Du må finne frem til et nettverk av folk du stoler på. Følg magefølelsen, og ikke nøl med å ta grep hvis det skulle vise seg at noe blir helt feil for deg. Det er lov å være egoistisk i den situasjonen du er i nå.

3. Har du testet ideen din?

Er ideen din noe folk trenger og er villig til å betale for? Hvis det er mulig, bør du teste ut ideen din. Det handler om å redusere risiko uten at du som gründer har investert alt for mye. Eksempler på dette kan være:

 • Spørreundersøkelser
 • Fokusgrupper
 • Smaksprøver
 • Testkunder
 • Pop-up butikk
 • Fagpersoner
 • Folkefinansiering
 • Kampanjer
 • Event, åpen kveld eller lanseringsfest
 • Facebookgruppe

Vi anbefaler at du har fokuset på kjernen i ideen din når du tester, og at du prøver å løfte frem ideen i sin enkleste form. Tanken her er å finne ut om det er interesse for din idé.

4. Trenger ideen din beskyttelse?

Søk beskyttelse gjennom Patentstyret, slik at ingen kan ta din idé. Du kan søke beskyttelse innenfor tre hovedområder:
 
 • Patentbeskyttelse
  For at du skal kunne få patent, må oppfinnelsen din være en praktisk løsning på et problem. Denne løsningen må ha teknisk karakter, ha teknisk effekt og være reproduserbar. Du kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis.
 • Varemerkebeskyttelse
  Hvis du vil beskytte produktets eller bedriftens navn, logo eller slagord, er det varemerkeregistrering som er aktuelt. Ta en titt i Foretaksregisteret i Brønnøysund for å se om navnet allerede finnes eller i Patentstyrets database for å se om det er varemerkebeskyttet.
 • Designbeskyttelse
  Design handler om utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes, for eksempel grafiske symboler eller interiøret i en kafé.
Før du søker, kan det være lurt å undersøke om idéen allerede er beskyttet av andre. Dette kan Patentstyret hjelpe deg med.

Aktuell lenke:
» patenstyret.no
» iprhjelp.no

5. Bør du skrive taushetserklæring/fortrolighetsavtale?

Ofte er det uproblematisk å dele ideen sin, men noen ganger kan det resultere i frykt for at noen skal stjele den. Det er ingen fasitsvar på hvordan du skal håndtere dette problemet, men dersom du ønsker å beskytte ideen eller produktet ditt, kan det skrives en taushetserklæring eller fortrolighetsavtale.

Personen du deler ideen din med kan underskrive en taushetserklæring/fortrolighetsavtale. En slik erklæring omtales ofte som Non Disclosure Agreement (NDA) i næringslivet, og brukes overfor parter som får innsyn i eller tilgang til konkurransesensitiv informasjon.

Aktuell lenke:
» Standard taushetserklæring (Innovasjon Norge)

Få Oppstartslosens beste råd!

oppstartslos.no O for Oppstart
Skal du starte for deg selv? Vi har samlet oppstartslosens beste råd for å lykkes i Oppstartsboken.