Forretningsplan

illustrasjonsfoto: forretningsplan ny bedrift
Forretningsplanen er et nyttig, for ikke å si avgjørende, redskap for deg og alle involverte i prosjektet ditt. Et slags veikart til suksess!

Hvorfor skrive forretningsplan?

Når du skal bringe din nye forretningsidé til markedet for aller først gang, bør du løfte blikket og sette ideen din i et system. Dette er populært kalt en forretningsplanen. Den skal ta for seg hvordan butikken din skal drives, hvor mye og hvordan du skal hente, tjene og investere penger. Forretningsplanen er mer enn en plan for banker, samarbeidspartnere og investorer, det skal være et styringsdokument for deg og bedriften.

Hvordan skrive en forretningsplan?

1. Forretningsidé

 1. En introduksjon av konseptet, hvem dere er og hvorfor dere skal gjøre dette.
 2. Hva er formålet med virksomheten? Lag en overordnet visjon – hvordan ser verden ut med deres produkt og tjeneste på markedet.
 3. Forretningsideen må kunne kommuniseres og bør være enkel å forstå. Forretningsideen bør helst være kort og på en konkret måte beskrive hva foretaket har ambisjoner om å gjøre.

2. Forretningsmodell

En forretningsmodell forteller om hvordan du skal tjene penger og bør kunne svare på følgende:

 1. Hva skal du levere av tjenester eller produkter?
 2. Hvem er kunden?
 3. Hvem er dine potensielle venner og konkurrenter?
 4. Hvordan skal du selge?
 5. Hvordan skal du ta betalt?
 6. Hvordan skal du levere (distribusjon)?

3. Marked /konkurrenter

 1. Bakgrunnsinformasjon om markedet du går inn bør inngå i planen. Du finner mye nyttig statistikk og innsikt på nett som f. eks. Statistisk sentralbyrå, bransjestatistikker, trendanalyser mv. Ikke bruk dette uten at dere har en klar hensikt med bruk av tall, innsikt og data.
 2. Beskrivelse av markedet (geografisk, størrelse) og hvordan du/dere har tenkte å ta en del av markedet.
 3. Beskriv deres idealkunde og målgruppen.
 4. Beskriv konkurrentene og hvordan dere posisjonerer dere.
 5. Analyser: SWOT eller SOFT, som sier noe om deres interne og eksterne muligheter, styrker og svakheter.
 6. Hvordan nå kundene? Hvordan spiller produkt, pris, plassering/distribusjon og påvirkning inn på markedsaksepten?
 7. Markedsaktiviteter, plan for hva som skjer når og i hvilken kanal.

4. Økonomi

 1. Driftsbudsjett (minimum neste seks måneder)
 2. Investeringsbudsjett
 3. Likviditetsbudsjettet: «Har jeg nok penger på kontoen-budsjettet»

5. Finansiering

 1. Hva trenger selskapet av investeringer for å oppnå sine mål?
 2. Trenger selskapet ekstern kapital? Investorer, engleinvestorer, venturekapital, lag en plan for kapitalrunder selskapet må gå.

6. Fremdriftsplan

 1. Beskrivelse av hva som må gjøres i etableringsfasen, beskrivelse av hensikt, hvordan det skal gjøres og hvem som er ansvarlig for det.

7. Organisering/selskapsstruktur

 1. Organisasjonsform og eiere
 2. Bemanning, ansatte og roller
 3. Hvem sitter i styret
 4. Mentorer, støttespillere og samarbeidspartnere
 5. Lokalisering

8. Tips

Få noen du stoler på til å lese gjennom forretningsplanen din og gi deg konstruktive tilbakemeldinger.

» Guide for hvordan lage en forretningsplan (altinn.no)
Business Model Canvas
En enkel og brukervennlig tilnærming når du lager en forretningsplan er å starte med et canvas. Osterwalders Business Canvas Modell er blitt en velkjent modell som på en oversiktlig måte, og på et A4 ark, kan forklare i grove trekk hva du skal drive med. Modellen består av ulike deler som hjelper deg å kartlegge kunden, hva din kjerneidé er, hvordan og gjennom hvilke kanaler du skal nå kundene. Samtidig forklarer den hvordan du skal tjene penger. Når kundene dine har bekreftet at du er inne på noe, kan du starte med å lage en fullstendig plan.
 

Last ned Business Model Canvas (Innovasjon Norges versjon)