Likviditetsløsninger

graf, kulepenn
Konsernkonto
Konsernkonto er et kontosyste for styring og kontroll av datterselskaper og avdelinger.
Konsernkonto
Flervaluta kontosystem
Flervaluta kontosystem er egnet for bedrifter som driver med import og eksport, og har en konto i hver valutasort.
Flervaluta kontosystem
Flervaluta konsernkontosystem
Et flervaluta konsernkontosystem er egnet for datterselskaper som driver import og eksport.
Flervaluta konsernkontosystem
Internasjonal Cash Pool
Styringsverktøy for konsern med internasjonal virksomhet.
Internasjonal Cash Pool
Zero Balancing
For store konsern med mange kontoer, sentral finansfunksjon og egen internbank.
Zero Balancing
Likviditetsmodulen
Likviditetsmodulen er et verktøy som presenterer likviditetsstrømmen for bedrifter med mange kontoer i Norge og internasjonalt.
Likviditetsmodul