Prisliste Aksjehandel

  • Prisliste Aksjehandel
 

Nå har vi kuttet prisene på aksjehandel

De oppdaterte prisene finner du nedenfor.
Ønsker du å sammenligne med gamle priser?
 
ordinar
 
aktiv
 

DNB - Basis

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,05 % min kr.79,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,05 % min kr.50,-
Unoterte aksjer: 0,30 % min NOK 300,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,05 % min SEK 79,-
Danmark 0,05 % min DKK 79,-
Finland 0,05 % min EUR   7,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,10 % min USD 10,-
Canada 0,20 % min CAD 30,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Nederland 0,20 % min EUR 22,-
Storbritannia 3 0,20 % min GBP 20,-
Spania 0,30 % min EUR 25,-
Sveits 0,30 % min CHF 40,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.

DNB - Aktiv

** Mer enn 20 handler inneværende måned vil gi aktiv kundestatus den påfølgende måned.

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,05 % min kr.65,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,05 % min kr.50,-
Unoterte aksjer: 0,30 % min NOK 300,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,05 % min SEK 65,-
Danmark 0,05 % min DKK 65,-
Finland 0,05 % min EUR 6,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,10% min USD 9,-
Canada 0,20% min CAD 15,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Nederland 0,20% min EUR 20,-
Storbritannia 3 0,20% min GBP 18,-
Spania 0,20% min EUR 20,-
Sveits 0,20% min CHF 30,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.
 
qwe
 
SAGA
 

DNB - UNG

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,05 % min kr. 1,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,05 % min kr. 1,-
Unoterte aksjer: 0,30 % min NOK 300,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,05 % min SEK 1,-
Danmark 0,05 % min DKK 1,-
Finland 0,05 % min EUR 0,1
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,10 % min USD 7,-
Canada 0,20 % min CAD 15,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Nederland 0,20 % min EUR 15,-
Storbritannia 3 0,20 % min GBP 15,-
Spania 0,30 % min EUR 20,-
Sveits 0,30 % min CHF 30,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.

DNB - SAGA

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,05 % min kr.65,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,05 % min kr.50,-
Unoterte aksjer: 0,30 % min NOK 300,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,05 % min SEK 65,-
Danmark 0,05 % min DKK 65,-
Finland 0,05 % min EUR 6,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,10 % min USD 9,-
Canada 0,20 % min CAD 30,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Nederland 0,20 % min EUR 22,-
Storbritannia 3 0,20 % min GBP 20,-
Spania 0,30 % min EUR 25,-
Sveits 0,30 % min CHF 40,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.
* For å aktivere fordelen må du kontakte oss før du gjør din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer. 
 
private
 
megler
 

DNB - Private Banking

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,04 % min kr.49,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,04 % min kr.49,-
Unoterte aksjer: 0,20 % min NOK 200,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,04 % min SEK 49,-
Danmark 0,04 % min DKK 49,-
Finland 0,04 % min EUR 5,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,09 % min USD 9,-
Canada 0,10 % min CAD 15,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Nederland 0,10 % min EUR 15,-
Storbritannia 3 0,10 % min GBP 15,-
Spania 0,20 % min EUR 20,-
Sveits 0,20 % min CHF 30,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.
* For å aktivere fordelen må du kontakte oss før du gjør din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer. 

Handel med megler

Norske aksjer  
Børsnoterte aksjer, ETP og grunnfondsbevis: 0,50% min kr.500,-
Børsnoterte tegningsretter: 0,50% min kr.50,-
Unoterte aksjer: 0,50% min NOK 1000,-
Utenlandske aksjer  
Svenske børsnoterte aksjer 1 0,50% min SEK 1100,-
Danmark 0,50% min DKK 900,-
Finland 0,50% min EUR 120,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,50% min USD 160,-
Canada 0,50% min CAD 160,-
Belgia, Frankrike 2, Tyskland, Italia4, Nederland 0,50% min EUR 120,-
Storbritannia 3 0,50% min GBP 100,-
Spania 0,50% min EUR 120,-
Sveits 0,50% min CHF 180,-

* For informasjon vedrørende fotnoter se bunnen av siden.

Øvrige priser

Beste pris – helt automatisk

Visste du at mer enn 50 prosent av handelen i de 25 største norske børsnoterte selskapene skjer på andre markedsplasser enn Oslo Børs?

Når du handler aksjer hos oss bruker du automatisk en teknologi som gir tilgang til disse markedsplassene. Vi i DNB er kåret til best i Norge når det gjelder bruk av denne teknologien.

Du kan faktisk spare betydelige beløp ved å handle via oss kontra en megler som ikke tilbyr dette. Derfor kan du være trygg på at du får kjøpt og solgt aksjene dine til best mulig pris når du handler hos oss.

Kostnader knyttet til aksjederivathandel

Aksjederivater

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a.* Handelsavgift*** Clearingavgift handel*** Clearingavgift innløsning***
Indeks futures (f eks OBX/OMX8) 0,50 % NOK 500   NOK 2,10 NOK 1,90 NOK 4,00
Indeks opsjoner (f eks OBX/OMX) 3,00 % NOK 500   NOK 1,50 NOK 1,20 NOK 3,00
Single Stock Futures - Cash 4)5)6) 0,50 % NOK 500   NOK 1,20 NOK 1,00 NOK 4,00
Single Stock Futures - Physical 4)5)7) 0,50 % NOK 500   NOK 0,90 NOK 1,00 NOK 4,00
Exchange Traded Stock options 1)2)3) 3,00 % NOK 500   NOK 2,70 NOK 1,20 NOK 4,00
OTC Stock forwards 0,50 % NOK 1.000 3,00 %      
OTC Stock options 3,00 % NOK 1.000        
Total Return Swaps 0,50 % NOK 1.000 3,00 %      

*Over DNBs fundingskostnad for samme løpetid som forward. Renteprisen er bakt inn i prisen til kunde.
***Se oversikt over kostnader til Nasdaq
1
Handelsavgift skal maksimalt være 1 prosent av omsetning.
2Handelsavgift skal maksimalt være NOK 10.000 per sluttseddel 
3Clearingavgift handel skal maksimalt være NOK 5.500 per sluttseddel 
4Handelsavgift skal være maksimalt NOK 1.800 per sluttseddel
5Clearingavgift handel skal være minimum NOK 500 og maksimalt 5.000 per sluttseddel
6Clearingavgift innløsning skal være maksimalt NOK 3.000 per sluttseddel
7Clearingavgift innløsning skal være maksimalt NOK 4.000 per sluttseddel
8Handelsavgift er NOK 0,60 fram til og med 30. november 2021

Internasjonale futures

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a. Clearing, trading og exercise/expiration fees*
DAX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 2,00 per kontrakt
EUROSTOXX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 1,80 per kontrakt
DJ STOXX 600 0,50 % kr 1 000,-   EUR 1,80 per kontrakt
HEX25 0,50 % kr 1 000,-   EUR 2,40 per kontrakt
IBEX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 3,10 per kontrakt
FTSE 0,50 % kr 1 000,-   GBP 1,68 per kontrakt
SPMini 0,50 % kr 1 000,-   USD 2,66 per kontrakt
NIKKEI 0,50 % kr 1 000,-   JPY 535,00 per kontrakt
*Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel

Internasjonale opsjoner

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a. Clearing, trading og exercise/expiration fees*
Eurostoxx 3,00 % kr 1 000,-   EUR 1,70 per kontrakt
DAX options 3,00 % kr 1 000,-   EUR 2,00 per kontrakt
US Index and Stock options 3,00 % kr 1 000,-   USD 3,00 per kontrakt
*Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel.

Klikk her for oversikt over kostnader, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Prisliste Verdipapirkonto

Verdipapirkonto
Opprettelse av VPS-konto er gratis
Overførsel av beholdning fra ordinær VPS-konto i DNB til ASK VPS konto i DNB er gratis.
Overføring av beholdning i Investortjenester for privatpersoner mellom egne VPS konto er gratis

Årsgebyr
Årsgebyr vil bli beregnet overfor investor med beholdning på kr. 100.000,00 eller mer
(ekskl. sertifikatbeholdning) basert på markedsverdi pr. 31.12 siste år.
Faktureres 1. halvår påfølgende år.
  • Beholdning med verdi opp til kr. 100.000,00 – gratis
  • Beholdning med verdi f.o.m. kr. 100 000,00 opp til 1 mill. - kr. 400,00
  • I tillegg for del av beholdning med verdi
    • f.o.m. kr. 1 mill. opp til. 3 mill., pr. påbegynt mill. kr. 150,00
    • f.o.m. kr. 3 mill. opp til 400 mill., pr. påbegynt mill. kr. 125,00
    • Verdi over 400 mill. Pris ved henvendelse
Se fullstendig prisliste for verdipapirkonto

Kursinformasjon på nett

Oslo Børs    
- med 15 minutters forsinkelse kr. 0,-  
- i sanntid, pris. pr. måned kr. 19 (inkl. mva)  
- i sanntid med dybde, pris pr. måned (private) kr. 24 (inkl.mva)  

Norden OMX (Helsinki, København og Stockholm)
   
- Med 15 minutters forsinkelse kr. 0,00  
- I sanntid, pris pr. måned kr. 10,00  
- I sanntid med dybde, pris pr. måned kr. 50,00  
     

VPfinansiering

Standard utlånsrente 4,90 %

Se egen prisliste

Infront by DNB / DNB mTrader

Avgifter internasjonale verdipapirer

Internasjonale aksjer, årlige v/internetthandel1  
Porteføljer opp til NOK 100.000 Kr. 0,-
Porteføljer opp til NOK 1.000.000 kr. 500,-2
Porteføljer over NOK 1.000.000 0,05%

Andre gebyrer internasjonale aksjer:
 
Opprettelse av depot kr. 0,-
Flytting av verdipapirer til depot for online-handel kr. 0,-
Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (Norden) per papir kr. 150,-
Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (øvrige markeder) per papir kr. 500,-
Manuell overføring av elektroniske aksjer fra USA kr. 650,-
Hjelp til skatterefusjon (per land) kr. 2 000,-
Proxy-voting ved generalforsamlinger kr. 2 000,-3

1 Ved handel gjennom megler, kontakt din megler for priser.

2 Depotavgiften vil bli belastet uavhengig av når på året utenlandsdepoet blir åpnet.

3 Ekstra kostnader kan tilkomme


Rente på aksjehandelskonto

Pt. 0,05 % p.a. fra første krone

Fotnote forklaringer

1 Aksjer på First North, AktieTorget og NGM ikke kan handles på internett. Ordrer på disse markedsplassene må derfor gjøres via megler. 

2 Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).


3 Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.


4
 Ved kjøp (ikke salg) av aksjer i italienske børsnoterte selskaper, med en markedsverdi som overstiger 500 mill. Euro, så vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («Italian Financial Transaction Tax») som tilsvarer 0,1 % av handlebeløpet.