• Chatbot
  • Kundeservice

Renteopsjoner

Opsjoner er et alternativ for rentesikring som skaper forutsigbarhet og fleksibilitet.

DNB Markets sett fra utsiden
  • Fjerner risiko for uventet renteendring

  • Gir deg rett, men ingen plikt til å sikre et avtalt rentenivå

  • Fleksibelt instrument som gir muligheten til å beholde gunstig flytende rente

Kontakt Risk Advisory

Hva er en renteopsjon?

En renteopsjon gir rett, men ikke plikt til å benytte seg av et bestemt rentenivå i fremtiden. Kjøper du for eksempel en kjøpsopsjon, også omtalt som rentecap, har du en fleksibel beskyttelse mot stigning i underliggende rente. Du kan også velge å ikke benytte deg av opsjonen og dermed forholde deg til markedsrenten. Å handle på denne kursen er med andre ord ingen plikt i kontrast til handel av Forward Rate Agreements (FRA)

En renteopsjon kan med andre ord beskrives som en forsikring mot uønsket renteutvikling. Dersom du frykter at den norske NIBOR-renten skal bli høyere kan du kjøpe en renteopsjon. Denne opsjonen gir deg tilgang til et forhåndsavtalt rentenivå, som kan på sikt vil kunne være lavere enn markedsrenten. Dersom markedsrenten har sunket trenger du ikke benytte deg av opsjonen og kan nyte den mer gunstige renten.

Ved lånopptak kan en maksimumsrente avtales

Dersom din bedrift frykter renteøkning kan vi fjerne risikoen ved å inngå en opsjonsavtale om en øvre rentegrense på deres lån med flytende rente. Denne grensen kalles rentetak (Cap). Avtalen innebærer at bedriften kan betale markedsrente så lenge denne er lavere enn rentetaket, men dersom markedsrenten stiger over rentetaket kan fastrenten benyttes i stedet.

Ved plassering kan en minimumsrente avtales

En bedrift som skal plassere penger kan dra fordel av å kjøpe en renteopsjon som sikrer en minimumsavkastning på sin investering. Dette kalles et rentegulv (Floor). I dette tilfellet sikrer bedriften seg mot at markedsrenten faller under et visst nivå, samtidig som en kan dra fordelen av stigende markedsrente.

Noen vil ønske både gulv og tak

Det er mulig å kjøpe en renteopsjon med både et rentegulv og et rentetak, dette kalles en "rentekorridor" (Collar). En rentecollar innebærer at bedriften kjøper en opsjon med rentetak og selger en opsjon med rentegulv. Hensikten med dette er å sikre seg mot at markedsrenten overstiger rentetaket, samtidig som en gir avkall på markedsrenten under rentegulvet. I praksis betyr dette at renten vil følge markedsrenten, men begrenset oppad av rentetaket og nedad av rentegulvet. Fordelen med rentecollar er en lavere opsjonspremie, men ulempen er at bedriften ikke kan dra nytte av rentefall under rentegulvet.

Opsjonspremie - prisen for forutsigbarhet

Bedrifter som kjøper en renteopsjon må ved inngåelse betale en opsjonspremie. Denne fastsettes med basis i ulike faktorer som forventninger i markedet, opsjonsperiodens lengde og det aktuelle rentenivået. Vi i DNB Markets tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer, inkludert norske kroner, for perioder på opptil ti år. Opsjonene kan være gode alternativer for å sikre fornuftig risikostyring.

Ønsker du å lære mer om rente- og valutasikring?

DNB Markets tilbyr bedriftskunder flere ulike metoder for sikring og eliminering av rente - og valutarisiko. Ta kontakt med oss for å finne den riktige metoden for deres drift. Vi tilbyr også kurs og opplæring i håndtering av råvare, rente og valutarisiko.

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB