• Chatbot
  • Kundeservice

Renteswap (rentebytte)

For bedrifter som ønsker seg langsiktig rentesikring er renteswap et aktuelt alternativ.

Markets DNB.no
  • Gir langsiktig sikring mot rentesvingninger

  • Gir tilgang til ellers utilgjengelige fastrentemarkeder

Kontakt Risk Advisory

Hva er en renteswap?

Renteswap eller rentebytteavtale - er en avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta. Byttet innebærer at den ene part får byttet sin flytende rente mot fast rente, mens den andre part får flytende rente i bytte mot fast rente. Formålet med en renteswap er redusert renterisiko, adgang til utilgjengelig fastrentemarkeder eller en mulighet for å utnytte forventninger om stigende eller fallende renter.

Hvorfor bruke en renteswap?

Langsiktig renteswap er interessant for bedrifter som har lån med flytende rente, men som av frykt for økende rentenivå ønsker å binde renten i lånets løpetid. Ved å inngå en renteswap med banken gjøres det avtale om at banken betaler flytende rente (NIBOR-basert markedsrente ekskl. margin), mens kunden betaler banken en fast rente (swaprente).

Renteswap kan også være aktuelt i tilfeller der en bedrift har tilgang på lån med fast rente i obligasjonsmarkedet, men ønsker lån med flytende rente. Gjennom en swap-avtale med banken sikrer bedriften seg flytende rente, mens banken betaler den faste renten på bedriftens obligasjonslån.

Hva er risikoen forbundet med renteswaps?

I en renteswapavtale hvor du som kunde mottar betaling i fastrente, og den faste markedsrenten stiger, vil swapavtalen generere tap for deg. Ved et fall i markedsrenten vil avtalen stige i verdi og gi deg gevinst. I en renteswapavtale hvor du betaler fastrente og den faste markedsrenten stiger, vil swapavtalen generere merverdi. Ved et fall i markedsrenten vil avtalen falle i verdi. Dersom en rentebytteavtale termineres før avtaleperiodens utløp gjøres rentebytteavtalens merverdi eller mindreverdi opp mellom partene.

Ønsker du å lære mer om rente- og valutasikring?

DNB Markets tilbyr bedriftskunder flere ulike metoder for sikring og eliminering av rente - og valutarisiko. Ta kontakt med oss for å finne den riktige metoden for deres drift. Vi tilbyr også kurs og opplæring i håndtering av råvare, rente og valutarisiko.

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB