Terminforretning

Du kan inngå en bindende avtale om kjøp eller salg av et valutabeløp på et framtidig tidspunkt.

  • Sikrer valutakursen på framtidige inntekter og utgifter

  • Reduserer valutarisiko

  • Skaper et sikkert grunnlag for kjøps- og salgskalkyler

Fjerner valutarisiko

En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en forhåndsavtalt kurs. Ved å inngå en terminforretning sikrer du forutsigbarhet og eliminerer valutarisiko. Forutsigbarheten resulterer i et sikkert grunnlag for kjøps- og salgskalkyler, samt likviditet og resultat.

Hvem trenger en terminforretning?

Import og eksportbedrifter handler ofte i fremmed valuta og er utsatt for løpende endringer i valutakursene. Kursene endrer seg hele tiden og kan resultere i betydelige tap hvis kursutviklingen går i feil retning. For å kurssikre framtidige inntekter og utgifter i valuta kan du da tegne en såkalt terminforretning.

Hvordan fungerer en terminforretning?

Når terminforretningen inngås avtales en satt valutakurs (terminkursen). Terminforretningen gjøres først opp på forfallstidspunktet for avtalen, og får således ingen likviditetseffekt før på oppgjørsdagen.

Hvilke ulemper kan oppstå med en terminforretning?

En ulempe ved inngåelse av terminforretning er at du ikke vil kunne utnytte kursendring i egen favør etter handelen. Ettersom kursen er låst vil du ikke få noen fordel av et fremtidig kursfall ved import, eller kursoppgang ved eksport.

Hvordan prises terminkursen?

Terminkursen er sammensatt av en spotkurs og et tillegg eller fradrag til spotkursen. Tillegget eller fradraget er et uttrykk for rentedifferansen mellom de involverte valutasorter for den aktuelle perioden. Terminkursen er altså ikke et uttrykk for bankens forventninger om en fremtidig valutakursutvikling.

Hvor lang løpetid kan avtales?

Normalt ligger forfallstidspunktet fra én uke til 12 måneder frem i tid. DNB Markets kan imidlertid også stile priser utover denne tidsrammen.

Ta kontakt med valuta og renter

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB