Gå til hovedinnhold
Til DNB.no

Oppstart

Fem tips til deg som vil bli gründer

Veien til gründersuksess kan virke lang og kronglete. Slik setter du ideen din ut i livet.

1. Test forretningsideen

Før du setter ordentlig i gang, bør du tenke godt igjennom hvilket problem du skal løse, og identifisere markedet og kundene. Målet er å finne ut om idéen din har et godt kommersielt potensial. Still deg gjerne noen kritiske og utfordrende spørsmål, som for eksempel:

  • Er idéen din framtidsrettet og innovativ nok, slik at den er levedyktig i årene framover?
  • Vil kunder være villige til å betale for produktet eller tjenesten – og hvor mye?
  • Hvilket marked har du for idéen din, og hvilke behov i markedet skal du dekke?
  • Hvem er konkurrentene dine? Det er smart å sjekke om noen andre allerede har tenkt på det samme som deg, og kanskje har tatt patent.
  • Har du en plan for produksjon, distribusjon og markedsføring?

La idéen gå gjennom noen slike syretester før arbeidet begynner. Oppsøk markedet og gjør deg kjent med konkurrentene dine. Presenter ideen for en god venn, medgründer eller fagperson, og prøv ut ulike testmetoder. Det kan være spørreundersøkelser, testkunder, pop-up-butikk eller kampanjer.

2. Finn de rette folka

Mange tenker at det er både hyggelig og mindre risikabelt å starte opp sammen med én eller flere partnere. Bedrifter som starter opp med flere enn én person, har i gjennomsnitt lengre levetid og vokser raskere enn de som starter opp med én gründer.

Skal du ansette folk eller samarbeide med noen, finn de som er bedre og har mer erfaring enn deg selv. Et godt råd er å fokusere på ditt kjerneområde, og velge partnere som har spisskompetanse på sitt felt. Slik kan du sette sammen et team bestående av folk med ulik, utfyllende kompetanse. Husk at energigivende personkjemi kan være avgjørende for teamets suksess.

3. Lag et budsjett

Alle bedrifter må ha et oppstartsbudsjett for å vite hvor mye penger som trengs i startfasen. Lag en realistisk oversikt over det du trenger for å komme i gang. På budsjettet burde du ha med utgifter til kontorutstyr- og lokaler, forsikringer, produksjonsutstyr og oppstartsmarkedsføring som logo, domene og nettside. Vurder utgifter til transportmidler; er det nødvendig å kjøpe eller leie bil?

Husk også å legge inn en god buffer for varierte og uforutsette kostnader. Med et godt budsjett kan du starte arbeidet med å hente inn kapital. Det kan være lurt å få hjelp til å sette opp budsjettet. Vår erfaring er at mange som starter for seg selv, synes budsjett er vanskelig, og kanskje ikke så veldig gøy? Du kan få hjelp til å sette opp budsjett med en Oppstartslos.

Du bør også sette opp et enkelt driftsbudsjett med anslag som forteller hvor stort overskudd eller underskudd som forventes. Sett det gjerne opp månedsvis, og sammenlign med det virkelige regnskapet etter hvert som det begynner å ta form. Slik beholder du kontrollen i den viktige første fasen av bedriftens levetid. Du kan få flere tips her.

4. Få inn kapital

«Cash is king» – også når det kommer til nyetableringer. Du vil trenge startkapital for å realisere idéen din. Kapitalbehovet vil variere, avhengig av hvilken type virksomhet du starter. Ved å summere budsjettene dine vil du få en idé om behovet ditt. Det første store spørsmålet er hvordan du skal finansiere oppstarten. For mange innebærer dette å bruke hardt oppsparte midler, ta opp lån, eller få med investorer som tror på prosjektet. Det finnes også andre muligheter for å hente inn kapital, og vi anbefaler deg å sjekke kommunale næringsfond og stipendpenger i fylkene. Andre alternativer er legathåndboken, Innovasjon Norge, crowdfunding, lån til oppstartsbedrifter eller offentlige tilskudd.

Se hvilke støtteordninger fra det offentlige som passer for din bedrift her.

5. Søk råd og bistand

Vær i forkant ved å søke råd og støtte i omgivelsene rundt deg tidlig i prosessen. Oppsøk gründermiljøer og eksperter, og bygg et godt nettverk. Et stort og relevant nettverk kan åpne mange dører. Det er mye å lære av andres både feil og suksesshistorier, så vær nysgjerrig og uredd for å spørre om andres erfaringer. Undersøk mulighetene for bistand du kan få i prosessen. Det er mye hjelp og støtte å hente på veien, både fra norske myndigheter og tjenester som Oppstartslosen i DNB. Hos Oppstartslosen møter du et team av erfarne rådgivere som du kan sparre med underveis.

Tips

Fokuser på ditt kjerneområde, og team opp med partnere med spisskompetanse på sitt felt.

Mer tips om oppstart

Visste du at...

en halv million nordmenn drømmer om å starte noe eget?

Kilde: NyAnalyse på oppdrag fra DNB (2018)

Kontakt Oppstartslos

Trenger du noen å snakke med om økonomi?

Book et møte med en av våre rådgivere og få gode råd tilpasset deg.

Snakk med en rådgiver

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

Sosiale medier

FacebookYouTube

© DNB

English