• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt
Huninvesterer gruppebilde

Pensjonsgapet

Kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling noe som skaper et pensjonsgap mellom kjønnene.

Huninvesterer

Hva er pensjonsgapet?

I dag får menn utbetalt 28 % mer i pensjon enn kvinner, og bare 39 % av kvinner sparer til egen pensjon. Dessuten er 86 % av alle minstepensjonister kvinner. Det er lett å tenke at dette er noe som snart vil ligge bak oss siden kvinner er mer yrkesaktive i dag enn før. Men fremtidens kvinnelige pensjonister ligger ikke an til å bli likestilte med fremtidens mannlige pensjonister. For i dag jobber fortsatt kvinner mindre enn menn. Og kvinner tjener mindre enn menn, også når de jobber like mye. Kvinner har også lavere kunnskap om egen pensjon, og de sparer generelt mye mindre enn menn.

Hva er egentlig pensjon?

Pensjon er de pengene du skal leve av når du ikke jobber mer. Størrelsen på pensjonen er avhengig av tre faktorer: Hva du har hatt i lønn kombinert med hvor mange år du har jobbet. Hvilken pensjonsavtale du har hatt på alle arbeidsplassene dine. Og sist, men ikke minst, hvor mye du har spart selv – din individuelle pensjonssparing.

huninvesterer Gruppebilde

Likestilling i arbeidslivet

Diskusjoner om likestilling i arbeidslivet dreier seg oftest om kjønnsbalanse på arbeidsplassen og lik lønn for likt arbeid. Kjønnsubalansen som oppstår når vi slutter å jobbe, snakkes det derimot ikke om. Men den praten må vi ta.

Høsten 2019 satte vi i DNB fokus på kapitalgapet – det vil si de store økonomiske forskjellene i eierskap, sparing og investeringer mellom kvinner og menn. Men det stopper ikke der. Vi har også et pensjonsgap.

Pensjon er vanskelig å forstå, og pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn er vanskelig å forklare. Like fullt er de der, og det er kvinnene som kommer dårligst ut.

Smarte pensjonsgrep du kan gjøre nå

Fremtidens kvinnelige pensjonister blir ikke økonomisk likestilte uten at det tas grep. Først og fremst er det viktig å ha et forhold til egen pensjon. Det virker kanskje ikke særlig spennende og interessant der du sitter i dag, men en dag blir dette veldig viktig. For alle bør eie sin egen fremtid. God økonomi er viktig for både trygghet og frihet, også når vi blir gamle.

1. Skaff deg oversikt

Det neste steget er å skaffe deg oversikt over hva du ligger an til å få utbetalt som pensjonist. Størrelsen på pensjonen din er avhengig av tre faktorer: Hva du har opparbeidet deg gjennom folketrygden. Hvilken pensjonsavtale du har i dag, og har hatt på alle steder du har jobbet. Og sist, men ikke minst, hvor mye du har spart selv. Hvis du jobber i privat sektor, kan du bruke vår pensjonskalkulator. Her får du oversikt over alt du har tjent opp fra folketrygden, penger fra tidligere og nåværende arbeidsgivere og egen sparing som er bundet til pensjon. Tjenesten er tilgjengelig for alle, enten du er kunde hos oss eller ikke.

2. Vurder din pensjonsprofil

Har arbeidsgiveren din en ordning med innskuddspensjon? Du bestemmer selv hvordan denne og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal investeres, og valgene du tar i dag kan bety mye for din fremtid. Du kan nemlig selv velge ulik pensjonsprofil på investeringen.

Pensjonsprofilen kan bestå av ulike deler aksjer og renter, og det er viktig at du velger noe som passer deg.

Når du skal velge din pensjonsprofil, er det aksjeandelen du skal vurdere. Hvor stor aksjeandel du bør velge må vurderes ut fra hvor mye risiko du vil ta, din forventning til avkastning og hvor mange år det er til du er pensjonist. Er det lenge til du blir pensjonist vil du være mindre utsatt for svingninger i markedet, slik at risikoen ved høy aksjeandel vil fordeles over tid.

Start egen sparing

Alle får mindre pensjon fra staten i fremtiden – og dermed mer ansvar for egen pensjon. Det er ikke alltid så lett å påvirke lønnen din eller hvor mye arbeidsgiverne dine skal spare for deg til pensjon. Men din egen sparing kan du styre helt selv! Det er mange måter å spare til pensjon på, enten du velger å spare i fond, i aksjer eller gjennom å betale ned på boliglån. Å sette av et fast månedsbeløp til egen sparing er smart – og jo tidligere du starter, jo smartere er det. Finn ut hva som er den enkleste måten for deg å spare, lag en plan og følg den! Gå inn i spare-appen og start sparingen der.

huninvesterer Gruppebilde

Hva er kapitalgapet?

Lær om kapitalgapet

Bli med å tette pensjonsgapet

Ta pensjonsgapstesten
huninvesterer portrett

Hva er aksjesparekonto

Lær om aksjesparekonto

*Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB