• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraftig finansiering

Elv i skog

Som en stor långiver og tilrettelegger har DNB reell påvirkningskraft på kundene våre. Ved å stille krav til ansvarlighet kan vi både påvirke til en positiv samfunnsutvikling og redusere kundenes og egen risiko.

DNBs langsiktige lønnsomhet er avhengig av at kunder tar valg som reduserer risiko samtidig som muligheter for å bidra til den bærekraftige omstillingen gripes.

Vi sørger for grønn og bærekraftig finansiering

Bærekraftig kapital

DNB Markets tilbyr rådgivning om bærekraftig finansiering og tilrettelegger for grønne, sosiale og bærekraftslinkede obligasjoner. Deres team er ledende i det norske finansmarkedet.

  • Mer om bærekraftig finansiering
Grønn Eiendom 1920x1080.png

Bærekraftige bedriftslån

DNB tilbyr grønne bedriftslån til en rekke bærekraftige aktiviteter. I tillegg tilbyr vi bærekraftslinkede bedriftslån, hvor lånets betingelser knyttes til kundens leveranse på en eller flere avtalte bærekraftsindikatorer.

Grønn Eiendom 1920x10802.png

Grønne boliglån

Grønne boliglån er lån med ekstra gunstige betingelser for privatkunder som skal kjøpe en energieffektiv bolig.

Grønne billån

Grønne billån er lån med ekstra gunstige betingelser for kunder som skal kjøpe ny eller brukt nullutslippsbil.

Bærekraft i DNBs kredittprosesser

ESG-faktorer (miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring) er en integrert del av vår kundedialog og risikostyring. Gjennom kundedialogen bidrar vi til høyere bevissthet rundt risikoer og muligheter knyttet til bærekraft. Vi er også en konstruktiv samtalepartner for våre kunder rundt temaer som ESG-strategi og bærekraftsrapportering.

For alle kunder med et samlet kredittengasjement på over 8 millioner kroner skal ESG-risiko vurderes i kredittprosessen. For kredittengasjementer på over 50 millioner kroner, benytter vi et eget ESG-risikovurderingsverktøy.

Målet med risikovurderingene er å avdekke om våre kunder

  • er forberedt på ESG-risikobildet de møter, og har satt seg mål og planer for å redusere risiko og utnytte muligheter.
  • overholder relevante lover og regler, tilpasser seg nye som kommer, og tilfredsstiller ESG-retningslinjene til DNB.
  • har kompetanse og kapasitet til å følge opp egne bærekraftsrelaterte mål.
  • har etablert relevante måleparametere, og viser en positiv utvikling på disse.

Bærekraftige produkter

DNB har stor indirekte påvirkning på klima og miljø gjennom selskapene vi finansierer.

Vi har satt oss som mål å finansiere klimaomstillingen, og vil være en pådriver for bærekraftig verdiskaping. For å lykkes med dette, må vi ha gode bærekraftige produkter å tilby kundene våre.

Vi tilbyr bærekraftig finansiering med gunstige vilkår både til personkunder og bedriftskunder, slik som grønne bil- og boliglån, grønne bedriftslån og bærekraftslinkede bedriftslån. I tillegg er vi tilrettelegger for ulike bærekraftige obligasjoner.

Slik bidrar finansiering fra DNB til den bærekraftige omstillingen

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB