• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraftig finansiering

Elv i skog

Som en stor långiver har vi i DNB reell påvirkningskraft på kundene våre. Ved å stille krav til ansvarlighet kan vi både påvirke til en positiv samfunnsutvikling og redusere kundenes og vår egen risiko.

DNBs langsiktige lønnsomhet er avhengig av at kundene tar valg som gjør dem i stand til å redusere risikoene og gripe mulighetene som ligger i den bærekraftige omstillingen.

Bærekraft i DNBs kredittprosesser

ESG-faktorer (miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring) er en integrert del av vår kundedialog og risikostyring. Gjennom kundedialogen bidrar vi til høyere bevissthet rundt risikoer og muligheter knyttet til bærekraft. Vi er også en konstruktiv samtalepartner for våre kunder rundt temaer som ESG-strategi og bærekraftsrapportering.

For alle kunder med et samlet kredittengasjement på over 8 millioner kroner skal ESG-risiko vurderes i kredittprosessen. For kredittengasjementer på over 50 millioner kroner, benytter vi et eget ESG-risikovurderingsverktøy.

Målet med risikovurderingene er å avdekke om våre kunder

  • er forberedt på ESG-risikobildet de møter, og har satt seg mål og planer for å redusere risiko og utnytte muligheter.
  • overholder relevante lover og regler, tilpasser seg nye som kommer, og tilfredsstiller ESG-retningslinjene til DNB.
  • har kompetanse og kapasitet til å følge opp egne bærekraftsrelaterte mål.
  • har etablert relevante måleparametere, og viser en positiv utvikling på disse.

Bærekraftige produkter

DNB har stor indirekte påvirkning på klima og miljø gjennom selskapene vi finansierer.

Vi har satt oss som mål å finansiere klimaomstillingen, og vil være en pådriver for bærekraftig verdiskaping. For å lykkes med dette, må vi ha gode bærekraftige produkter å tilby kundene våre.

Vi tilbyr bærekraftig finansiering med gunstige vilkår både til personkunder og bedriftskunder, slik som grønne bil- og boliglån, grønne bedriftslån og bærekraftslinkede bedriftslån. I tillegg er vi tilrettelegger for ulike bærekraftige obligasjoner.

Bærekraftige obligasjoner

DNB Markets tilbyr rådgivning til bedrifter og institusjoner om grønne, sosiale og bærekraftslinkede obligasjoner, og er ledende tilrettelegger i det norske markedet for bærekraftige obligasjoner.

  • Mer om bærekraftige obligasjoner
Grønn Eiendom 1920x1080.png

Bærekraftige bedriftslån

DNB tilbyr grønne bedriftslån til en rekke bærekraftige aktiviteter. I tillegg tilbyr vi bærekraftslinkede bedriftslån, hvor lånets betingelser knyttes til kundens leveranse på en eller flere avtalte bærekraftsindikatorer.

Grønn Eiendom 1920x10802.png

Grønne boliglån

Grønne boliglån er lån med ekstra gunstige betingelser for privatkunder som skal kjøpe en energieffektiv bolig.

Grønne billån

Grønne billån er lån med ekstra gunstige betingelser for kunder som skal kjøpe ny eller brukt nullutslippsbil.

Slik bidrar finansiering fra DNB til den bærekraftige omstillingen

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB