• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraftig finans

Bærekraftig finans handler om finansiering av bærekraftig vekst, og er helt sentralt for å nå DNBs mål om å finansiere klimaomstillingen og være en pådriver for bærekraftig verdiskapning.

I sterk vekst

Markedet for bærekraftig – eller grønn – finans er i sterk vekst. Det skyldes at investorer og långivere nå vektlegger selskapers bærekraft, og ikke bare finansielle faktorer, når de vurderer ulike investeringsmuligheter og kunder. Samtidig er EUs taksonomi og andre sentrale EU-regelverk innen bærekraftig finans på full fart inn i norsk næringsliv.

Mer om bærekraftig finans

Bærekraftig finansiering

Vi tilbyr person- og bedriftskunder gunstige vilkår for bærekraftig finansiering, slik som grønne bil- og boliglån og grønne og bærekraftslinkede bedriftslån. I tillegg legger vi til rette for ulike bærekraftige og grønne obligasjoner.

Mer om bærekraftig finansiering

Ansvarlige investeringer

DNB har retningslinjer for ansvarlige investeringer, og vi ivaretar miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold i all forvaltning. Viktige verktøy i dette arbeidet er aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, standardsetting samt eksklusjon og risikobasert nedsalg.

Mer om ansvarlige investeringer

Hva er bærekraftig finans?

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til et grønt og bærekraftig samfunn og næringsliv. Samtidig skaper klimaendringene og andre bærekraftsutfordringer et behov for å integrere nye risikoer i finansielle analyser og beslutninger.

Bærekraftig finans handler derfor både om å finansiere grønne og bærekraftige aktiviteter og å ta hensyn til de nye risikoene og sårbarhetene næringslivet står overfor på bærerkraftsområdet.

Bærekraftig finans i DNB

I DNB arbeider vi med bærekraftig finans langs mange akser. I DNBs bærekraftige strategi har vi satt oss mål om å finansiere og tilrettelegge 1 500 milliarder NOK til bærekraftige aktiviteter fram mot 2030. For å oppnå dette bruker vi vår kompetanse, formulerer forventninger og yter finanstjenester for å hjelpe våre kunder i mer bærekraftig retning. Vi tilbyr en rekke grønne og bærekraftige finansieringsprodukter til ulike kundegrupper, og tilrettelegger for grønne og bærekraftige obligasjoner.

Mer om bærekraftig finansiering

EUs arbeid med bærekraftig finans

EU har satt seg meget ambisiøse mål på miljø- og bærekraftsområdet. For å nå disse målene er EU helt avhengig av at store mengder kapital kanaliseres inn i den bærekraftige omstillingen. I tillegg medfører klimaendringer og andre bærekraftsutfordringer en ny type risiko som kan få konsekvenser for den finansielle stabiliteten.

For å møte disse utfordringene har EU de siste årene lansert en rekke regelverksforslag innen bærekraft og grønn finans. Særlig har EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, taksonomien, fått mye oppmerksomhet.

EUs taksonomi er en helt sentral del av EUs arbeid med bærekraftig finans, men det produseres i tillegg en rekke andre regelverk og initiativ på området. Disse vil i løpet av kort tid også gjøres gjeldende for norsk næringsliv.

Mer om EUs regulering av bærekraftig finans

Studiosending om bærekraftig finans

Les mer om bærekraftig finans på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Se hvordan DNB jobber med bærekraftig finans

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB