• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Mangfold og inkludering

DNB er en pådriver for mangfold og inkludering.

Par flytter i nytt hjem

Det at folk er forskjellige, gjør DNB bedre

Vi har som mål å oppnå langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av.

Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn gir oss flere perspektiver. Det gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, øke innovasjonskraften og skape de beste kundeopplevelsene.

DNBs målsetninger for mangfold og inkludering

De senere årene har vi løftet likestilling både internt og gjennom produkter, tjenester og innkjøp.

Vi er blant verdens mest likestilte selskaper, etter å ha satt oss høye ambisjoner om å være en pådriver for likestilling og mangfold både internt og eksternt.

Vi jobber systematisk med økonomisk likestilling, og tar ansvar for å bygge økonomisk kompetanse i befolkningen. Det gjør vi fordi kunnskap er avgjørende for å ta gode økonomiske valg.

Dette arbeidet skal videreføres, samtidig som vi framover vil gjennomføre et løft for mangfold og inkludering, blant annet ved å utvide vår mangfoldsagenda.

Dette har vi oppnådd:

Beste bank og fjerde beste bedrift på mangfold

Ifølge Financial Times' mangfoldskåring i 2020.

Minimum 20 uker foreldrepermisjon

Gjelder DNB-ansatte i hele verden uavhengig av kjønn.

Lik fordeling av kvinner og menn i konsernledelsen

På de fire øverste ledernivåene er kvinneandelen 39,5 %.

Vårt arbeid internt

Internt betyr likestilling og mangfold like rettigheter og muligheter til å bidra i organisasjonen.

Det innebærer at vi skaper et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sitt talent, og der alle kan være seg selv.

Mangfold er alt som gjør mennesker og grupper unike og forskjellige fra hverandre. Mangfold og inkludering følges opp i alle deler av virksomheten, og diskriminering aksepteres ikke.

Vi jobber med å være en pådriver eksternt

Som Norges største bank, er vi bevisst på at vi har både en mulighet til og et ansvar for å påvirke positivt utenfor egen virksomhet.

For oss i DNB går derfor mangfolds- og inkluderingsarbeidet lenger enn til egne ansatte, og handler for eksempel også om å bidra til økt likestilling blant våre kunder gjennom våre produkter og tjenester.

De siste årene har vi eksempelvis jobbet særlig med økonomisk likestilling, og tar ansvar for å bygge økonomisk kompetanse i befolkningen. Kunnskap er avgjørende for å ta gode økonomiske valg.

Et annet eksempel på vår påvirkningskraft, er bruken av innkjøpsmakten. I møte med leverandører har vi brukt påvirkningskraften til å fremme likestilling hos selskapene vi handler av.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB