• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Mål og ambisjoner

Vi har identifisert tre områder der DNBs potensial for å bidra er størst mulig. De er grunnlaget for våre overordnede mål og tre målsetninger.

Netto nullutslipp

DNBs overordnede mål er å nå netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050. For å klare dette har vi utviklet en transisjonsplan som inkluderer delmål om å redusere utslippene vi finansierer fram mot 2030 samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter.

Bærekraftig omstilling

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning.

Mer om vår tilnærming til bærekraftig omstilling

Mangfold og inkludering

Vi har som mål å oppnå langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av.

Mer om våre mål for mangfold og inkludering

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminaliteter et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot velferdssamfunnet, samtidig som det undergraver et sunt næringsliv. Vi arbeider systematisk for å forhindre at våre produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet.

Slik bidrar DNB til en trygg digital økonomi

DNBs bærekraftsambisjoner

DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen av Norge og internasjonalt. I 2018 identifiserte vi fokusområder og ambisjoner for vårt bærekraftsarbeid, og i 2021 ble ambisjonsnivået hevet ytterligere med revitaliserte bærekraftsambisjoner for konsernet. Disse ambisjonene ble integrert i DNBs konsernstrategi i 2022. Vi har bygget på dette arbeidet med å utvikle en transisjonsplan, som vil være bankens veikart for hvordan vi skal nå disse ambisjonene.

DNB har et overordnet mål om å nå netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050. Netto nullutslipp (Net Zero) for en bank betyr at totalt beregnede klimagassutslipp fra all direkte og indirekte virksomhet skal bli null.

Transisjonsplanen inkluderer delmål om å redusere utslippene vi finansierer fram mot 2030 samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter. Vi vil arbeide for at forvaltningskapitalen styres mot mer bærekraftige alternativ. Vi viderefører og videreutvikler også DNBs sterke posisjon innen mangfold og inkludering, og understreker viktigheten av arbeidet med økonomisk kriminalitet og en trygg digital økonomi.

Bærekraft er integrert i alle deler av forretningen og understøtter DNBs strategiske ambisjoner om at kunden velger oss og løsningene finner vi sammen. DNB skal være en pådriver for en bærekraftig omstilling. Vi skal bruke vår posisjon og kompetanse til å aktivt hjelpe kundene i en mer bærekraftig retning gjennom rådgivning, finansiering og tydelige krav. Vi skal primært bruke positiv påvirkning, men kan også velge å ikke finansiere enkelte selskaper eller næringer som ikke er i tråd med vår strategi. Våre bærekraftsambisjoner fokuserer på tre prioriterte områder hvor vi har størst mulighet til å påvirke.

Nyttige lenker

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB