Post i Butikk

I Post i Butikk kan du utføre dine daglige banktjenester – innskudd, uttak, betale regninger og heve giro utbetalinger i nærmiljøet. Åpningstidene er gunstige, og du kan gjøre dine bankærend samtidig som du handler.

Dette kan du ordne i Post i Butikk

  • Uttak - inntil 25 000 kroner fra konto du disponerer
  • Innskudd - inntil 25 000 kroner til konto du disponerer***
  • Giro utbetaling - inntil 100 000 kroner per giro**
  • Giro innbetaling - inntil 200 000 kroner per giro*


* Betaling med kontanter - maksimum 25 000 kroner per giro.

** Kontant utbetalt - maksimum 25 000 kroner. Resten må inn på konto i DNB eller annen bank.

*** Maks 25 mynter av hver valør

Norges beste tilgjengelighet på banktjenester

» Her finner du våre lokale ekspedisjonssteder
 

Prisliste for personkunder

  • 20,- for uttak fra konto*
  • Gratis for innskudd på konto*
  • 50,- for giro utbetaling kontant utbetalt**
  • 100,- for giro innbetaling


* Ved uttak/innskudd med bankkort, må du benytte pin-kode. Dersom du skal ta ut penger fra konto hvor du har bankkort, skal bankkortet brukes. Skal du ta ut penger uten bruk av bankkort/pin-kode, må du legitimere deg med pass/førerkort.

**For kunder som foretar innskudd til konto i DNB eller har bankkort fra DNB er det gratis.


Du kan ikke benytte kredittkort for betaling av banktjenester i Post i Butikk og på postkontor. 

Priser for bedriftskunder

  • kr 10,- for kontantuttak
  • kr 75,- for kontantinnskudd

Ny løsning for kontanttjenester i 2020

DNB går for ny løsning for kontanttjenester i 2020, som innebærer at bankens avtale med Posten vil utløpe. Det tas sikte på at sluttdato blir 30. juni 2020.

» Her kan du lese mer om dette