Post i Butikk

jente i skinnjakke smiler
I Post i Butikk kan du utføre dine daglige banktjenester – innskudd, uttak, betale regninger og heve giroutbetalinger i nærmiljøet.

NB! DNBs banktjenester gjennom Posten avvikles 30. juni 2020.

Avvikling av banktjenester i Post i Butikk 30. juni 2020

DNB går for ny løsning for kontanttjenester i 2020, som innebærer at bankens avtale med Posten vil utløpe. Banktjenester gjennom postkontor og Post i Butikk avvikles derfor 30. juni 2020. 

» Her kan du lese mer om dette

Ny løsning for kontanttjenester i butikk

Hvordan fungerer "Kontanttjenester i butikk"?

Med "Kontanttjenester i butikk" kan kundene på en enkel måte sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes bankterminaler. Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og pinkode. Bankkortet må være merket med BankAxept. Dette sikrer at pengene går inn eller ut fra riktig konto, og gjør det mer trygt for kundene med tanke på personvern, svindel og identitetstyveri. I tillegg blir det vanskeligere for kriminelle å hvitvaske penger.

Hvor vil "Kontanttjenester i butikk" være tilgjengelig?

Den nye løsningen, "Kontanttjenester i butikk", vil ved oppstart våren 2020 være tilgjengelig i alle MENY- og KIWI-butikker, de fleste SPAR-butikkene og enkelte Joker-butikker over hele landet. I tillegg vil DNB fortsatt være fysisk tilstede landet rundt med 57 bankkontorer, og kundene kan sette inn og ta ut kontanter gjennom ca. 216 automater, fordelt på omtrent 100 lokasjoner.

Bedriftskunder kan benytte seg av Kontanter i butikk, nattsafe eller bestille kontanttjenester av Loomis/Nokas. Cirka 98 prosent av befolkningen vil bo i en kommune med tilgang til minst én "Kontanttjenester i butikk". Trolig vil antall butikker og banker som kobler seg på løsningen øke.

Hva med ikke-digitale kunder?

For kunder som ønsker å betale regninger eller benytte andre manuelle banktjenester de tidligere har fått gjennom Posten/Post i butikk, henviser vi til nettbank og mobilbank.

DNB ønsker å legge til rette for at alle våre kunder kan ta hånd om sin egen økonomi. Dette gjelder også kunder som ikke har mulighet til å benytte digitale banktjenester. Gjennom konseptet "Bank uten internett" tilbyr vi derfor brevgiro, avtalegiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester. DNB har også opprettet et direktenummer der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem.

Priser for "Kontanttjenester i butikk"

Ved bruk av "Kontanttjenester i butikk" må personkunder betale 10 kr for kontantuttak. Innskudd er derimot gebyrfritt. Dette er samme som prisen for å benytte minibank og innskuddsmaskin, og er billigere enn gebyrene gjennom Posten/Post i Butikk. Bedriftskunder må betale 10 kr for kontantuttak og 75 kr for kontantinnskudd.

Dette kan du ordne i Post i Butikk

  • Uttak - inntil 25 000 kroner fra konto du disponerer
  • Innskudd - inntil 25 000 kroner til konto du disponerer***
  • Giro utbetaling - inntil 100 000 kroner per giro**
  • Giro innbetaling - inntil 200 000 kroner per giro*


* Betaling med kontanter - maksimum 25 000 kroner per giro.

** Kontant utbetalt - maksimum 25 000 kroner. Resten må inn på konto i DNB eller annen bank.

*** Maks 25 mynter av hver valør

Norges beste tilgjengelighet på banktjenester

» Her finner du våre lokale ekspedisjonssteder
 

Prisliste for personkunder

  • 20,- for uttak fra konto*
  • Gratis for innskudd på konto*
  • 50,- for giro utbetaling kontant utbetalt**
  • 100,- for giro innbetaling


* Ved uttak/innskudd med bankkort, må du benytte pin-kode. Dersom du skal ta ut penger fra konto hvor du har bankkort, skal bankkortet brukes. Skal du ta ut penger uten bruk av bankkort/pin-kode, må du legitimere deg med pass/førerkort.

**For kunder som foretar innskudd til konto i DNB eller har bankkort fra DNB er det gratis.


Du kan ikke benytte kredittkort for betaling av banktjenester i Post i Butikk og på postkontor. 

Priser for bedriftskunder

  • kr 10,- for kontantuttak
  • kr 75,- for kontantinnskudd